Vitae.lv

Vietnieku klubs

Vietnieku klubs

Vietnieku klubs

DIREKTORU VIETNIEKU KLUBS 

Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae” sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu

piedāvā 6 stundu pedagogu profesionālās pilnveides kursus

Direktora vietnieka izglītības jomā profesionālās darbības aktualitātes 2022./2023.mācību gadā.

2022.gada 7.oktobrī

 9.00 – 14.00

Mērķauditorija: vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu direktoru vietnieki izglītības jomā (vispārizglītojošo mācību priekšmetu jomā) 

Kursu saturs:

1.Izvērtējums par izglītības kvalitāti: aktuālie dati un informācija izglītības iestādes vadītāja vietnieka profesionālajai darbībai (Rolands Ozols, Izglītības kvalitātes valsts dienesta Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktors).

2.Izglītības iestādes vadītāja vietnieka profesionālā darbība, īstenojot tiesiskuma un kvalitātes kontroli (Juris Zīvarts,  Izglītības kvalitātes valsts dienesta Uzraudzības departamenta direktors).

3.Datu un informācijas ieguve, izmantošana izglītības iestādes darba plānošanai , izvērtēšanai un kontrolei (Iveta Dziedātāja, Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae” valdes priekšsēdētāja;  Andžela Sokolova, Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae” padomes locekle, Mārupes Valsts ģimnāzijas direktora vietniece;  Inga Riemere, Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae” lektore, Rīgas Kultūru vidusskolas direktora vietniece).

Dalības maksa: 40 EUR + PVN (48,40 EUR)

Maksājumu lūdzu veikt ar pārskaitījumu uz norādītajiem rekvizītiem:

Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae”

Reģ.Nr.: 40008245551

Konta Nr: LV84HABA0551044487167

Maksājuma uzdevumā OBLIGĀTI norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu un KODU – VIETNIEKS7

Pieteikšanās: anketā.

Neskaidrību gadījumā, lūdzu, rakstīt uz e-pastu: vitae.kursi@gmail.com