Vitae.lv

“Vietnieku klubs”

“Vietnieku klubs”

“Vietnieku klubs”

Efektīva izglītības iestādes stratēģiskās attīstības un ikdienas darba plānošana

Ceļš uz izaugsmi katrai izglītības iestādei ir individuāls, var atšķirties konkrētas situācijas, mērķi, izglītības iestādes specifika, vide, kopienas tradīcijas, pašvaldības stratēģiskais attīstības redzējums un daudzi citi faktori. Tomēr ir vairāki kopēji pamatsoļi, kas nodrošinās veiksmīgu
izglītības iestādes izaugsmi. Kā veidot ilgtspējīgas attīstības (stratēģisko) plānošanu, kurā piedalās visas iesaistītās mērķgrupas? Kāda informācija un dati ir nepieciešami, lai izglītības iestāde dotos pareizajā virzienā, pielāgojoties pastāvīgajām pārmaiņām?
Profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma sniedz teorētisku un praktisku atbalstu izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem un/vai metodiķiem attīstības un ikdienas darba plānošanā izglītības iestādē, izmantojot stratēģiskās plānošanas elementus, kas nodrošina izglītības iestādes efektīvu, profesionālu un inovatīvu darbību izglītības politikas mērķu
sasniegšanai.  Pārdomāts un rūpīgi izstrādāts attīstības plāns ir viens no pamatnosacījumiem izglītības iestādes izaugsmei un nākotnes panākumiem.

Kursu mērķis: sniegt teorētisku un praktisku atbalstu izglītības iestādes stratēģiskās attīstības un ikdienas
darba plānošanā

Mērķauditorija: visu veidu izglītības iestāžu vadītāju vietnieki, metodiķi

Nodarbības vada:
Elita Račiņa, Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae” lektore, vadības prasmju trenere WIN Partners
Andžela Sokolova, Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae” padomes locekle, Mārupes Valsts ģimnāzijas direktora vietniece

Pilnu kursu programmu lūdzu skatīt šeit: https://drive.google.com/file/d/1z8xUU93Hx_tC8OHRhpDh4rrB3B-qBjK4/view

Samaksa par kursiem

160 EUR + PVN (181,50 EUR)


Ja iestādi pārstāv divi dalībnieki:
230 EUR + PVN (278.30EUR)
Ja iestādi pārstāv trīs dalībnieki:
280 EUR + PVN (338,80 EUR)


Ja maksājums tiks veikts privāti, lūgums veikt maksājumu uz norādītajiem rekvizītiem:
Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae”
Reģ.Nr.: 40008245551
Konta Nr: LV84HABA0551044487167
Pamatojumā norādīt: dalībnieka vārds, uzvārds un kods VK-18


– Ja maksātājs ir juridiska persona, lūgums pieteikšanās anketā norādīt rekvizītus, tiks sagatavots un uz e-pastu nosūtīts rēķins.
Samaksu var veikt pa daļām (anketā jānorāda)


Privātpersonām samaksu veikt līdz 2024.gada 23.janvārim (vai individuāli vienojoties parsamaksas termiņu).

Pieteikšanās: https://forms.gle/mkUk6gq8dhMFyZLb8

 

 

E-pasts un tālrunis jautājumiem un saziņai:
vitae.kursi@gmail.com
+371 29179865