Vitae.lv

“Vietnieku klubs”

“Vietnieku klubs”

“Vietnieku klubs”

Mācīšanās un sadarbības grupa direktoru vietniekiem izglītības jomā “Vietnieku klubā”

Aicinām izglītības iestāžu vadītāju vietniekus uz pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides

24 akadēmisko stundu kursiem “Ikdienas darbs un aktualitātes direktora vietnieka izglītības jomā profesionālajā darbībā”, lai gūtu jaunas idejas darbam, meklētu atbildes uz neskaidriem jautājumiem, pārnestu teoriju praktiskā darbībā savā izglītības iestādē, izzinātu dažādus pieredzes stāstus, kopā diskutētu par izaicinājumiem, dalītos pieredzē un kopīgi meklētu risinājumus.

Par ko būs nodarbības un kad tās notiks?

Mums, izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem izglītības jomā, ir līdzīgi izaicinājumi un neatbildētie jautājumi.  “Vietnieku kluba” kursu nodarbībās un atbalsta grupas sarunās tiksimies, lai ieklausītos citos un sadzirdētu sevi. Kad spēles noteikumi straujajā dzīves ritumā mainās ik dienu, kursu sarunu tēmas veidojusi pati dzīve: #mācību darba organizēšanas jautājumi,  #vērtēšanas jaunā pieeja,  #plānošana,  #datu ieguve pašvērtēšanai u.c.

Mirkļbirkas:  #sadarbība,  #zināšanas,  #prasmes, #atbalsts ikdienas darbā, kas balstās teorijā un praksē, galveno akcentu liekot uz praksi, #praktiķu pieredze un pārdomas bez populisma un  “izpušķotām” runām.

 Kursu sasniedzamie rezultāti: izglītības iestāžu vadītāju vietnieku praktiskās kompetences pilnveide un labākās pieredzes izzināšana,  “Vietnieku kluba” sadarbības tīkla izveide Latvijā.

1.tikšanās. Darbs ar tarifikāciju, tās veidošana,  izaicinājumi šajā mācību gadā  Tarifikācija: dzīve pirms un pēc” 2023.gada 17.oktobris (16.30 – 18.30)

2.tikšanās. Sadarbības vadība, pedagogu sadarbības dažādās dimensijas (ar praktiskiem piemēriem) “Kāpēc ir jāsadarbojas: plusi un mīnusi” 2023.gada 5.decembris (16.30 – 18.30)*

3.tikšanās. Izglītojamo sasniegumu vērtēšanas paradigmas maiņa, vērtēšana kā audzināšanas instruments “Vērtēšanas labirintos: kā nepazaudēt sevi un skolēnu?” 2024.gada 30.janvāris (16.30 – 18.30)*

4.tikšanās. Izglītības procesa plānošana, datu pratība direktora vietnieka izglītības jomā darbā “Dati, fakti: ko tie par mums stāsta?” 2024.gada 5.marts (16.30 – 18.30)*

5.tikšanās. Mācību gada noslēguma izaicinājumi izglītības iestādes vadītāja vietnieka darbā, vērtēšana pedagoģiskajā kolektīvā “Mācību gada noslēgums: tilts uz jauno mācību gadu” 2024.gada 16.aprīlis  (16.30 – 18.30)*

Programmas nosaukums: “Ikdienas darbs un aktualitātes direktora vietnieka izglītības jomā profesionālajā darbībā”

Programmas apjoms: 24 akadēmiskās stundas

Norises vieta: Tiešsaistes platforma Zoom

 Mērķauditorija: Izglītības iestāžu vadītāju vietnieki (vispārizglītojošās izglītības iestādes, profesionālās izglītības iestādes vispārizglītojošo mācību priekšmetu vietnieks), kuri ir gatavi sadarboties, meklēt atbildes uz sev profesionāli svarīgiem jautājumiem, jo zina, ka nav jau tādas “brīnumu receptes” kā būtu darīt pareizi, kas der visiem.

Samaksa

Par pilnu kursu programmu

180 EUR + PVN (217,80 EUR)

Ja apmeklē visas nodarbības un veic praktiskos darbus, tad tiek izsniegta apliecība par 24 akadēmisko stundu kursiem (15 stundas – tiešsaistē, 9 stundas – praktiskie darbi, kas palīdz kursu dalībniekiem kursos apgūto ieviest praksē)

Samaksu var veikt dalīti (norādīt anketā)

Iespējams piedalīties tikai atsevišķās nodarbībās. Samaksa par atsevišķu nodarbību

50 EUR + PVN (60,50 EUR)

Ja iestādi pārstāv divi dalībnieki, samaksa par pilnu kursu programmu

 250 EUR + PVN (302,50 EUR)

 Rekvizīti maksājuma veikšanai:

Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae”

Reģ.Nr.: 40008245551

Konta Nr: LV84HABA0551044487167

Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda  dalībnieka VĀRDS, UZVĀRDS un kods: VietniekuKlubs23

  

Pieteikšanās saite uz anketu: https://forms.gle/uEBBcc8kBBjJ3bVn7