Vitae.lv

Vasaras tikšanās

Vasaras tikšanās

Vasaras tikšanās

Mūžizglītības un kultūras institūts «Vitae»   sadarbībā ar  Liepājas Izglītības pārvaldi piedāvā

 Vasaras tikšanās izglītības iestāžu vadības komandām 

Sāc mācību gadu kopā!

 

Mērķauditorija: izglītības iestāžu vadītāji un vadības komanda

Norise: 4.-5.augustā, Liepājā

Programma:

1.diena, 4.augusts, 10.00 – 17.00

 • Izvēlies saturu apguvei (personiskās līderības stratēģijas un taktikas iedvesmai un pašizaugsmei):
  • «Ļoti efektīvu cilvēku 7 paradumi» (7 personiskās līderības stratēģijas un 20 taktikas ikviena cilvēka personīgai efektivitātei kopā ar A.Melli un K.Strautiņu),
  • «Četras būtiskas vadītāja lomas» (4 personiskās līderības stratēģijas un dažādas taktikas, kuras veicina efektīvu pārvaldības procesu iestādē kopā ar I.Paideri)
  • «Uzticamības un uzticēšanās ātrums» (5 personiskās līderības stratēģijas un dažādas taktikas, kuras sekmē uzticamību un uzticēšanos sev, savstarpējās attiecībās, iestādē, nozarē un sabiedrībā)
 • Dienas noslēgumā – pārmaiņu process izglītībā «Līderis manī» – kā izglītības iestāde var izmantot personiskās līderības pieeju savas attīstības pamatā
 • Ekskursija pa Liepāju

 

2. diena, 5.augusts, 10.00 – 16.00

 • Izglītības iestādes attīstības plānošana vienam gadam (prioritātes, sasniedzamie rezultāti)
 • Izglītības iestādes darba plāns (esošā izvērtēšana, jaunā mācību gada darba plāna projekta izveide atbilstoši prioritātēm un sasniedzamajiem rezultātiem)
 • Izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošana (5 soļu pieeja, kā veiksmīgāk strādāt ar pašvērtēšanu un pašnovērtējuma ziņojumu un individuālā kontroljautājumu saraksta izveide)
 • Aktuālo situāciju analīze un mans pieredzes stāsts (atrisini kādu sev būtisku situāciju, izaicinājumu vai dalies pieredzē ar citiem)

 

Lektori:

 • Aija Melle, Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae” Padomes priekšsēdētāja,
 • Inese Paidere, Balvu Valsts ģimnāzijas direktore,
 • Kārlis Strautiņš, Liepājas Raiņa 6.vidusskolas direktors,
 • Kristīne Paisuma, Drabešu Jaunās pamatskolas direktore
 • Rolands Ozols, Mūžiglītības un kultūras institūta “Vitae” dibinātājs, Rīgas Tehniskās universitātes vieslektors studiju kursā “Līderība: stratēģijas un taktikas”

 

Samaksa: 60 EUR no cilvēka, piesakoties līdz 21.jūnijam un maksājumu veicot līdz 5.jūlijam, 80 EUR no cilvēka, piesakoties no 27.jūnija līdz 15.jūlijam un maksājumu veicot līdz 1.augustam. (maksā ietilpst 2 pusdienas, 4 kafijas pauzes, mācību materiāli un lektoru darbs, ekskursija pa Liepāju), maksā neietilpst – ceļa izdevumi un uzturēšanās izdevumi Liepājā.

 

Naktsmītnes dalībniekiem tiks piedāvātas sadarbībā ar Liepājas Valsts tehnikumu, vai arī paši dalībnieki izvēlas savas nakšņošanas iespējas.

PIETEIKTIES: https://forms.gle/qFnWHdeicH1ypUew7

Programma  pdf formātā.

Neskaidrību gadījumā, lūdzu, rakstīt uz e-pastu: vitae.kursi@gmail.com