Vitae.lv

Vasaras tikšanās

Vasaras tikšanās

Vasaras tikšanās

Mūžizglītības un kultūras institūts «Vitae»   sadarbībā ar  Liepājas Izglītības pārvaldi un Liepājas Raiņa 6.vidusskolu piedāvā

 Vasaras tikšanās izglītības iestāžu vadības komandām 

Sāc mācību gadu kopā!

 

Mērķauditorija: izglītības iestāžu vadītāji un vadības komanda

Norise: 4.-5.augustā, Liepājā

Programma:

1.diena, 4.augusts, 10.00 – 17.00

 • Izvēlies saturu apguvei (personiskās līderības stratēģijas un taktikas iedvesmai un pašizaugsmei):
  • «Ļoti efektīvu cilvēku 7 paradumi» (7 personiskās līderības stratēģijas un 20 taktikas ikviena cilvēka personīgai efektivitātei kopā ar A.Melli un K.Strautiņu),
  • «Četras būtiskas vadītāja lomas» (4 personiskās līderības stratēģijas un dažādas taktikas, kuras veicina efektīvu pārvaldības procesu iestādē kopā ar I.Paideri)
  • «Uzticamības un uzticēšanās ātrums» (5 personiskās līderības stratēģijas un dažādas taktikas, kuras sekmē uzticamību un uzticēšanos sev, savstarpējās attiecībās, iestādē, nozarē un sabiedrībā)
 • Dienas noslēgumā – pārmaiņu process izglītībā «Līderis manī» – kā izglītības iestāde var izmantot personiskās līderības pieeju savas attīstības pamatā
 • Ekskursija pa Liepāju

 

2. diena, 5.augusts, 10.00 – 16.00

 • Izglītības iestādes attīstības plānošana vienam gadam (prioritātes, sasniedzamie rezultāti)
 • Izglītības iestādes darba plāns (esošā izvērtēšana, jaunā mācību gada darba plāna projekta izveide atbilstoši prioritātēm un sasniedzamajiem rezultātiem)
 • Izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošana (5 soļu pieeja, kā veiksmīgāk strādāt ar pašvērtēšanu un pašnovērtējuma ziņojumu un individuālā kontroljautājumu saraksta izveide)
 • Aktuālo situāciju analīze un mans pieredzes stāsts (atrisini kādu sev būtisku situāciju, izaicinājumu vai dalies pieredzē ar citiem)

 

Lektori:

 • Aija Melle, Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae” Padomes priekšsēdētāja,
 • Inese Paidere, Balvu Valsts ģimnāzijas direktore,
 • Kārlis Strautiņš, Liepājas Raiņa 6.vidusskolas direktors,
 • Kristīne Paisuma, Drabešu Jaunās pamatskolas direktore
 • Rolands Ozols, Mūžiglītības un kultūras institūta “Vitae” dibinātājs, Rīgas Tehniskās universitātes vieslektors studiju kursā “Līderība: stratēģijas un taktikas”

 

Samaksa: 60 EUR no cilvēka, piesakoties līdz 21.jūnijam un maksājumu veicot līdz 5.jūlijam, 80 EUR no cilvēka, piesakoties no 27.jūnija līdz 15.jūlijam un maksājumu veicot līdz 1.augustam. (maksā ietilpst 2 pusdienas, 4 kafijas pauzes, mācību materiāli un lektoru darbs, ekskursija pa Liepāju), maksā neietilpst – ceļa izdevumi un uzturēšanās izdevumi Liepājā.

 

Naktsmītnes dalībniekiem tiks piedāvātas sadarbībā ar Liepājas Valsts tehnikumu, vai arī paši dalībnieki izvēlas savas nakšņošanas iespējas.

PIETEIKTIES: https://forms.gle/qFnWHdeicH1ypUew7

Programma  pdf formātā.

Neskaidrību gadījumā, lūdzu, rakstīt uz e-pastu: vitae.kursi@gmail.com