Vitae.lv

Speciālās izglītības izaicinājumi PII

Speciālās izglītības izaicinājumi PII

Speciālās izglītības izaicinājumi PII

Pirmsskolas pedagogu profesionālās pilnveides kursi

“Iekļaujošās izglītības izaicinājumi pirmsskolā”

6 akadēmiskās stundas

Mērķauditorija: Pirmsskolas izglītības pedagogi, skolotāju palīgi

Norises laiks: 2022.gada 21., 22.aprīlis  plkst. 13.00 – 15.15

Kursu saturs: 

  1. Iekļaujošo izglītību reglamentējošie noteikumi.
  2. Attīstības traucējumu veidi, cēloņi, to atpazīšana: klasifikācija, traucējumu cēloņi un pazīmes, diagnostika.
  3. Atbalsta komandas darba organizācija un loma izglītības iestādē iekļaujošās izglītības realizācijā.
  4. Atbalsta pasākumi iekļaujošās izglītības vajadzībām atbilstoša pedagoģiskā procesa nodrošināšanai. Individuālā izglītības plāna veidošana.

Kursu vadītāja: Ivaise Pļaveniece,  PII ‘’ Zeltrīti’’, skolotāja – logopēde

Kursu noslēgumā dalībnieki saņem apliecību par 6 akadēmisko stundu profesionālo pilnveidi (tiks nosūtīta pa pastu).

Maksa par kursiem:  20.00 EUR

Ja no vienas izglītības iestādes piedalās divi vai vairāki dalībnieki – 10% atlaide katram dalībniekam (18 EUR no dalībnieka, veicot maksājumu norādiet piezīmēs: ar atlaidi)

Maksājumu lūdzam veikt ar bankas pārskaitījumu.

Rekvizīti:

Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae”

Reģ.Nr.: 40008245551

Konta Nr: LV84HABA0551044487167

Maksājuma uzdevumā OBLIGĀTI norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu un KODU: IEKLAUJOSAPII2

 

Dalībnieks tiek reģistrēts grupā pēc samaksas veikšanas.

Zoom saite dalībai kursos tiek nosūtīta kursu dienā plkst.8.00 uz reģistrācijas anketā norādīto e-pastu.

Reģistrācija: https://forms.gle/DsdGPrVcwwWzk3JB6

Neskaidrību gadījumā rakstīt uz e-pastu:  vitae.kursi@gmail.com

Atsauksmes no iepriekšējo kursu dalībniekiem: 

“Ļoti patika redzēt praktiskās spēles, ir lielāka izpratne par individuālā plāna izveidi.”

“Lielākie ieguvumi bija zināšanas pēc kādiem kritērijiem atpazīt un izvērtēt bērnus ar speciālām vajadzībām, metodes un materiāli individuālajam darbam, izvērtējuma anketas iztirzājums, padomi par vides pielāgošanu un norāde uz interneta resursiem.”
“Ļoti zinoša lektore, viegli klausīties un uztvert informāciju.”