Vitae.lv

“Pirmsskolas izglītības iestādes sadarbība ar vecākiem”

Mērķauditorija: pirmsskolas izglītības pedagogi, skolotāju palīgi, metodiķi

Apjoms: 6 akadēmiskās stundas

Laiks:

KURSI PĀRCELTI UZ MARTU, datumi tiks precizēti! Iespējama iepriekšēja reģistrācija!

Programmas mērķis – veidot izpratni par izglītības iestādes un vecāku efektīvas  sadarbības iespējām, īstenojot bērna izaugsmi un personības attīstību.

Tematiskais loks:

 • Efektīva izglītības iestādes sadarbība ar vecākiem:
  • efektīvas sadarbības pamats – sarunas, vienota izpratne un kopdarbība ejot uz vienotu mērķi – bērna personības attīstību;
  • pedagoga individuālās un iestādes stiprās puses, kā resurss izvirzīto mērķu sasniegšanai sadarbībai ar vecākiem;
  • pieaugušo prasības un bērna vajadzības: pozitīva sadarbības pieredze, iepazīstot labās prakses piemērus;
  • Informācijas aprites nodrošināšanas veidi,  regularitāte un atgriezeniskās saites sniegšana un saņemšana.
 • Praktikums: nodarbība vecākiem “Vai pirmsskolā ir interesanti?”

Nodarbībā piedalās vecāki

  • kopīgais un atšķirīgais divām sistēmām – ģimene un pirmsskolas izglītības iestāde;
  • trīs nozīmīgākie aspekti bērna attīstībā un audzināšanā, kur redzējums par bērna personību izglītības iestādei un vecākiem ir vienots;
  • robežas, rutīna, dienas ritms kā audzināšanas procesa daļa, kas nozīmīga gan bērniem, gan pieaugušajiem.

Maksa par kursiem: piesakoties un veicot maksājumu līdz 4.februārim – samaksa 20 EUR;

piesakoties un veicot maksājumu no 5.februāra – samaksa 25 EUR.

 • Ja no vienas izglītības iestādes piedalās pieci dalībnieki – 10% atlaide katram dalībniekam. 
 • Ja piesakāties zemās cenas beidzamajā dienā, bet pašvaldība vai izglītības iestāde rēķinu par dalību apmaksā vēlāk, atlaide paliek spēkā.

Maksājumu lūdzam veikt ar bankas pārskaitījumu.

Rekvizīti:

Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae”

Reģ.Nr.: 40008245551

Konta Nr: LV84HABA0551044487167

Maksājuma uzdevumā OBLIGĀTI norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu un KODU – SadarbibaPII

Reģistrācija: https://forms.gle/vmiJPR4wTUJDH2aBA

Kursi notiks platformā Zoom, saite dalībai kursos tiek nosūtīta kursu dienā plkst.8.00 uz reģistrācijas anketā norādīto e-pastu.

Apliecības par 6 akadēmisko stundu profesionālo pilnveidi tiks nosūtītas 30 dienu laikā uz reģistrācijas anketā norādīto izglītības iestādes adresi. 

Neskaidr ību gadījumā, lūdzu, rakstīt uz e-pastu:  vitae.kursi@gmail.com