Vitae.lv

Jaunumi

PII profesionālās kompetences pilnveides kursi

PII profesionālās kompetences pilnveides kursi

Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae” piedāvā profesionālās kompetences pilnveides kursus pirmsskolas izglītības iestādēm:

– Pirmsskolas vadītāju akadēmija, 1.daļa “Rīki un paņēmieni pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja profesionālai pilnveidei, paaugstinot iestādes darba kvalitāti un efektivitāti” (32h)

Reģistrācija kursiem:

https://forms.gle/XnKBGZJ99WYMXSwB8

 

– Pirmsskolas vadītāju akadēmija, 2.daļa “Vadītāja profesionālās kompetences – resurss iestādes efektīvai darbībai un attīstībai” (32h)

Reģistrācija kursiem – https://forms.gle/HgKpTogbZC95bP7c9

 

– Profesionālās pilnveides kursi pirmsskolas iestādes vadītāju vietniekiem un izglītības metodiķiem “Metodiskā darba būtība, funkcijas un nodrošinājums pirmsskolas izglītības iestādē” (32h)

Reģistrācija kursiem:

1.grupa: https://forms.gle/kYzBcTC18qyGogwh6

2.grupa: https://forms.gle/tVLiQaYofCMG9zMS8

 

– Karine Oganisjanas kurss “Neglītais pīlēns” 21. gadsimta aktuālo kompetenču veicināšanai (8h)

*kursi tiek īstenoti sadarbībā ar izglītības iestādēm un pašvaldībām.

 

– Karine Oganisjanas kurss “Domāšanas veicināšana mācību procesā kā izglītojamo mācīšanās un dzīves veiksmes faktors” (8h)

*kursi tiek īstenoti sadarbībā ar izglītības iestādēm un pašvaldībām

Vairāk informācijas:  VITAE_piedāvājums-PIRMSSKOLA