Vitae.lv

Jaunumi

Kursi pirmsskolas pedagogiem

Kursi pirmsskolas pedagogiem

“Pirmsskolas skolotāja profesionālā darbība, īstenojot lietpratības pieeju mācību procesā” 8 stundu profesionālās pilnveides kursi

KURSU TĒMAS

Mācību procesa plānošana

 • Pirmsskolas izglītības satura īstenošanas pamatprincipi.
 • Mācību procesa plānošanas galvenie pamatprincipi.
 • Mēneša plāna veidošana.

Fiziskās un sociāli emocionālās vides nozīme bērna vispusīgā attīstībā

 •  Fiziskās vides veidošanas principi pirmsskolas izglītības iestādē.
 • Sociāli emocionālās vides nozīme bērna personības attīstībā.
 • Mācību procesa organizēšana ārpus iestādes  telpām.

Strukturētas rotaļnodarbības organizēšanas paņēmieni un metodes

 • Mācību procesa galvenās organizācijas formas, rotaļnodarbības, organizēšanas paņēmieni un metodes.
 • Sasniedzamais rezultāts un atgriezeniskā saite mācību procesā.
 • Vērtēšana pirmsskolas izglītības iestādē.

Caurviju prasmes obligātā satura ietvarā

 • Caurviju prasmes –  obligātā satura pamats, to apgūšana dažādos  kontekstos.
 • Bērnu vajadzības un intereses, īstenojot caurviju prasmju apgūšanu ikdienas darbā.

 

LAIKS

 1. grupa: 13., 15.un 17. JŪLIJS  plkst. 10.00 -12.00. – PIETEIKŠANĀS SLĒGTA. GRUPA NOKOMPLEKTĒTA
 2. grupa: 3., 5.un 7. AUGUSTS  plkst. 10.00-12.00. PIETEIKŠANĀS SLĒGTA. GRUPA NOKOMPLEKTĒTA

Ja vēlaties, lai jūs iekļauj gaidītāju rindā, gadījumā, ja kāds dalībnieks atsakās, lūdzu, rakstiet mums uz e-pastu vitae.kursi@gmail.com

 

VIETA: Tiešsaistes platforma Zoom. Kursu norises dienas rītā dalībnieki saņems tiešsaistes saiti dalībai kursos.  Pēc nodarbības dalībnieki saņems vebināra ierakstu, kas būs pieejams skatīšanai 2 nedēļas.

Apliecības par 8 h pedagogu profesionalo pilnveidi tiks nosūtītas pa pastu.

 

Kursus vada:

Dina Jaunzeme (Liepājas PII “Saulīte” vadītāja, pilsētas pirmsskolas jomas koordinatore);

Daila Frīdmane (Brocēnu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Mūsmājas” vadītāja).

 

VEIKSMĪGAI KURSU NORISEI NEPIECIEŠAMS:

Dators/viedtālrunis ar iespēju lietot  kameru, austiņas ar skaļruni un mikrofonu. Kursi notiks interaktīvi, ar “atklātām sejām” (pelēkie “anonīmie kvadrāti” nav ieteicami).

 

MAKSA PAR KURSIEM:

JŪLIJA GRUPAI

20.00 EUR (maksājot līdz 6.jūlijam)

25.00 EUR (norēķinoties pēc 6.jūlija)

Ja no vienas izglītības iestādes piedalās divi vai vairāki dalībnieki – 10% atlaide katram dalībniekam. 

 

AUGUSTA GRUPAI

20.00 EUR (maksājot līdz 13.jūlijam)

25.00 EUR (norēķinoties pēc 13.jūlija)

Ja no vienas izglītības iestādes piedalās divi vai vairāki dalībnieki – 10% atlaide katram dalībniekam. 

 

Maksājumu lūdzam veikt ar bankas pārskaitījumu.

 

Rekvizīti:

Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae”

Reģ.Nr.: 40008245551

Konta Nr: LV84HABA0551044487167

 

Maksājuma uzdevumā OBLIGĀTI norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu un KODU – PII1 (jūlija grupai) vai PII 2 (augusta grupai)

 

PIETEIKŠANĀS augusta grupai LĪDZ 30.JŪLIJAM: https://forms.gle/1ZPisLnNMQKBj4Q68