Vitae.lv

Jaunumi

Pirmsskolas skolotāja profesionālā darbība

Pirmsskolas skolotāja profesionālā darbība

“Pirmsskolas skolotāja profesionālā darbība, īstenojot lietpratības pieeju mācību procesā” 8 stundu profesionālās pilnveides kursi

LAIKS: 14., 15., 16.septembris 13.00 – 15.00.

VIETA: Tiešsaistes platforma Zoom. Kursu norises dienas rītā dalībnieki saņems tiešsaistes saiti dalībai kursos.

KURSU TĒMAS

Mācību procesa plānošana

 • Pirmsskolas izglītības satura īstenošanas pamatprincipi.
 • Mācību procesa plānošanas galvenie pamatprincipi.
 • Mēneša plāna veidošana.

Fiziskās un sociāli emocionālās vides nozīme bērna vispusīgā attīstībā

 •  Fiziskās vides veidošanas principi pirmsskolas izglītības iestādē.
 • Sociāli emocionālās vides nozīme bērna personības attīstībā.
 • Mācību procesa organizēšana ārpus iestādes  telpām.

Strukturētas rotaļnodarbības organizēšanas paņēmieni un metodes

 • Mācību procesa galvenās organizācijas formas, rotaļnodarbības, organizēšanas paņēmieni un metodes.
 • Sasniedzamais rezultāts un atgriezeniskā saite mācību procesā.
 • Vērtēšana pirmsskolas izglītības iestādē.

Caurviju prasmes obligātā satura ietvarā

 • Caurviju prasmes – obligātā satura pamats, to apgūšana dažādos  kontekstos.
 • Bērnu vajadzības un intereses, īstenojot caurviju prasmju apgūšanu ikdienas darbā.

Kursu lektores: Daila Frīdmane (Brocēnu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Mūsmājas” vadītāja) un Dina Jaunzeme (Liepājas PII “Saulīte” vadītāja, pilsētas pirmsskolas jomas koordinatore)

Apliecības par 8 h pedagogu profesionālo pilnveidi tiks nosūtītas pa pastu.

VEIKSMĪGAI KURSU NORISEI NEPIECIEŠAMS

dators/viedtālrunis ar iespēju lietot  kameru, austiņas ar skaļruni un mikrofonu. Kursi notiks interaktīvi, ar “atklātām sejām” (pelēkie “anonīmie kvadrāti” nav ieteicami).

MAKSA PAR KURSIEM:

20.00 EUR (maksājot līdz 14.augustam)

25.00 EUR (norēķinoties no 15.augusta)

Ja no vienas izglītības iestādes piedalās divi vai vairāki dalībnieki, 10% atlaide katram dalībniekam. 

Ja piesakāties zemās cenas beidzamajā dienā, bet pašvaldība vai izglītības iestāde rēķinu par dalību apmaksā vēlāk, atlaide paliek spēkā. 

Maksājumu lūdzam veikt ar bankas pārskaitījumu.

Rekvizīti:

Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae”

Reģ.Nr.: 40008245551

Konta Nr: LV84HABA0551044487167

Maksājuma uzdevumā OBLIGĀTI norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu un KODU – PII4 

PIETEIKŠANĀS līdz 9.septembrim:

1. AIZPILDIET PIETEIKUMA ANKETU: https://forms.gle/CmknTGquSvu1UKew7

2. VEICIET MAKSĀJUMU LĪDZ 9.SEPTEMBRIM

3. NODARBĪBAS DIENAS RĪTĀ 8:00 E-PASTĀ SAŅEMIET SAITI UZ ZOOM

NB! Pieteikšanās tiks slēgta, ja sasniegts maksimālais dalībnieku skaits.