Vitae.lv

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU VADĪTĀJU KLUBS

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU VADĪTĀJU KLUBS

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU VADĪTĀJU KLUBS

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU VADĪTĀJU KLUBS

Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae” sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu piedāvā piedāvā

6 stundu pedagogu profesionālās pilnveides kursus

Profesionāla atgriezeniskās saites sniegšana

Datums: 07.12.2021.

 Norises laiks: 10.00 – 14.00

Saturs:

 09.50 – 10.00   Tehniskā pieslēgšanās

 10.00 – 10.15   Ievads

Plānotā pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju kluba saturs un darbība 2022.gadā

Rolands Ozols, Izglītības kvalitātes valsts dienesta Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktors

10.15 – 11.00  Izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības teorētiskie un praktiskie aspekti

Rolands Ozols, Izglītības kvalitātes valsts dienesta Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktors

11.00 – 11.30  Praktiskā pieredze: pirmsskolas izglītības iestādes darbība un pirmsskolas izglītības programmas īstenošana

 Dina Jaunzeme, Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” vadītāja, pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas eksperte

 Daila Frīdmane, Brocēnu pirmsskolas izglītības iestādes “Mūsmājas” vadītāja, pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas eksperte

11.30 – 12.00  Pārtraukums

12.00 – 14.00  Profesionālas atgriezeniskās saites sniegšana un saņemšana: teorētiskie un praktiskie aspekti, situāciju analīzes (darbs individuāli, grupā un kopīgi)

Rolands Ozols, Izglītības kvalitātes valsts dienesta Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktors

14.00 – 14.15  Aktuālie jautājumi un atbildes

Maksa par kursiem: 24,20 EUR

Maksājumu par kursiem iespējams veikt arī pēc to norises.

Rekvizīti:

Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae”

Reģ.Nr.: 40008245551

Konta Nr: LV84HABA0551044487167

Maksājuma uzdevumā OBLIGĀTI norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu un KODU – PIIKLUBS

Reģistrācija: https://forms.gle/4FZjLsPKckSzwgnS7

Kursi notiks platformā Zoom, saite dalībai kursos tiek nosūtīta kursu dienā plkst.8.00 uz reģistrācijas anketā norādīto e-pastu.

Apliecības par 6 akadēmisko stundu profesionālo pilnveidi tiks nosūtītas 30 dienu laikā uz reģistrācijas anketā norādīto izglītības iestādes adresi.  

Jautājumu gadījumā lūdzu rakstīt uz vitae.kursi@gmail.com