Vitae.lv

Kursi PII vietniekiem un metodiķiem

Kursi PII vietniekiem un metodiķiem

Kursi PII vietniekiem un metodiķiem

“Pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja vietnieka loma iestādes darba pašvērtēšanas procesā”

 

Mērķauditorija: Pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju vietnieki, metodiķi

Apjoms: 24 akadēmiskās stundas

Datumi: 

 2.,3.,9.,10.marts no pl.9.00 līdz 12.30

16.martā no pl.9.00 līdz 11.00 – kursu refleksija,  profesionālas sarunas par kursos apgūto.

Programmas mērķis – pilnveidot pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja vietnieka izpratni par  iestādes pašvērtēšanas procesu, kurā tiek izmantotas daudzveidīgas sadarbības formas,  datu vākšanas un apstrādes metodes, kā arī pilnveidota prasme sniegt efektīvu atgriezenisko saiti izglītības procesā, kas veicina izglītības iestādes izaugsmi un darbības kvalitāti.  

Kursu tematiskais loks:

  • Izglītības iestādes pašvērtēšanas process un tā organizēšana;
  • Efektīvas sadarbības un atbalsta sniegšana darba vidē; 
  • Atgriezeniskās saites nozīme pedagoģiskā procesa kvalitātes nodrošināšanai, apgūstot praktiskus paņēmienus efektīvas atgriezeniskās saites sniegšanai;
  • Informācijas aprites nozīme ikdienas darbā, izvirzīto mērķu sasniegšanā un krīzes situāciju risināšanā;
  • Personīgās līderības veidošana un labbūtības stiprināšana, iepazīstot un izmēģinot dažādas aktivitātes;
  • Praktiskais darbs.

Maksa par kursiem: 150 EUR, maksājums veicams līdz 28.februārim.

Maksājumu iespējams dalīt divās daļās.

Maksājumu lūdzam veikt ar bankas pārskaitījumu.

Rekvizīti:

Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae”

Reģ.Nr.: 40008245551

Konta Nr: LV84HABA0551044487167

Maksājuma uzdevumā OBLIGĀTI norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu un KODU – PASVERTESANA

Reģistrācija: https://forms.gle/TGrK7mrMKq54LxwS9

Kursi notiks platformā Zoom, saite dalībai kursos tiek nosūtīta kursu dienā plkst.8.00 uz reģistrācijas anketā norādīto e-pastu.

Kursu apliecības tiks nosūtītas 30 dienu laikā uz reģistrācijas anketā norādīto izglītības iestādes adresi. 

Neskaidrību gadījumā, lūdzu, rakstīt uz e-pastu:  vitae.kursi@gmail.com