Vitae.lv

Jaunumi

Pirmsskolas skolotāja profesionālā darbība

Pirmsskolas skolotāja profesionālā darbība

“Pirmsskolas skolotāja profesionālā darbība, īstenojot lietpratības pieeju mācību procesā” 8 stundu profesionālās pilnveides kursi

LAIKS: 5., 12., 19.janvāris 13.00 – 15.00.

VIETA: Tiešsaistes platforma Zoom. Kursu norises dienas rītā dalībnieki saņems tiešsaistes saiti dalībai kursos.

KURSU TĒMAS

Mācību procesa plānošana

 • Pirmsskolas izglītības satura īstenošanas pamatprincipi.
 • Mācību procesa plānošanas galvenie pamatprincipi.
 • Mēneša plāna veidošana.

Fiziskās un sociāli emocionālās vides nozīme bērna vispusīgā attīstībā

 •  Fiziskās vides veidošanas principi pirmsskolas izglītības iestādē.
 • Sociāli emocionālās vides nozīme bērna personības attīstībā.
 • Mācību procesa organizēšana ārpus iestādes  telpām.

Strukturētas rotaļnodarbības organizēšanas paņēmieni un metodes

 • Mācību procesa galvenās organizācijas formas, rotaļnodarbības, organizēšanas paņēmieni un metodes.
 • Sasniedzamais rezultāts un atgriezeniskā saite mācību procesā.
 • Vērtēšana pirmsskolas izglītības iestādē.

Caurviju prasmes obligātā satura ietvarā

 • Caurviju prasmes – obligātā satura pamats, to apgūšana dažādos  kontekstos.
 • Bērnu vajadzības un intereses, īstenojot caurviju prasmju apgūšanu ikdienas darbā.

Apliecības par 8 h pedagogu profesionālo pilnveidi tiks nosūtītas pa pastu.

VEIKSMĪGAI KURSU NORISEI NEPIECIEŠAMS

dators/viedtālrunis ar iespēju lietot  kameru, austiņas ar skaļruni un mikrofonu. Kursi notiks interaktīvi, ar “atklātām sejām” (pelēkie “anonīmie kvadrāti” nav ieteicami).

Kursu lektoresDaila Frīdmane (Brocēnu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Mūsmājas” vadītāja) un Dina Jaunzeme (Liepājas PII “Saulīte” vadītāja, pilsētas pirmsskolas jomas koordinatore)

MAKSA PAR KURSIEM:

20.00 EUR (maksājot līdz 17.decembrim)

25.00 EUR (norēķinoties sākot no 18.decembra)

Ja no vienas izglītības iestādes piedalās divi vai vairāki dalībnieki, 10% atlaide katram dalībniekam. 

Ja piesakāties zemās cenas beidzamajā dienā, bet pašvaldība vai izglītības iestāde rēķinu par dalību apmaksā vēlāk, atlaide paliek spēkā. 

Maksājumu lūdzam veikt ar bankas pārskaitījumu.

Rekvizīti:

Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae”

Reģ.Nr.: 40008245551

Konta Nr: LV84HABA0551044487167

Maksājuma uzdevumā OBLIGĀTI norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu un KODU – PII8

PIETEIKŠANĀS līdz 30.decembrim:

 1. AIZPILDIET PIETEIKUMA ANKETU:  https://forms.gle/6o21xyAUUSu9XYAF8

2. VEICIET MAKSĀJUMU LĪDZ 30.DECEMBRIM

3. NODARBĪBAS DIENAS RĪTĀ 8:00 E-PASTĀ SAŅEMIET SAITI UZ ZOOM

NB! Pieteikšanās tiks slēgta, kad tiks sasniegts maksimālais dalībnieku skaits.