Vitae.lv

PII un ģimenes efektīva sadarbība – jūnijs

PII un ģimenes efektīva sadarbība – jūnijs

PII un ģimenes efektīva sadarbība – jūnijs

“Pirmsskolas pedagoga, skolotāja palīga un ģimenes efektīva sadarbība, īstenojot jauno izglītības saturu”  6 stundu profesionālās pilnveides kursi

LAIKS: 18. un 19.jūnijs  plkst. 13.00 – 15.15.

VIETA: Tiešsaistes platforma Zoom. Kursu norises dienas rītā dalībnieki saņems tiešsaistes saiti dalībai kursos.

KURSU SATURS

1.daļa

Sadarbība, sadarbības veidi un paņēmieni ar vecākiem

 2.daļa

Komunikācija, komunikācijas šķēršļi un informācijas aprite sadarbībā ar vecākiem 

Programmas mērķis.  Veidot pedagogiem un skolotāju palīgiem izpratni par sadarbību ar vecākiem, akcentējot sadarbību, vecāku līdzdalības svarīgos aspektus un komunikāciju, veicinot pedagogu un skolotāju palīgu profesionālo izaugsmi darba vidē.

Programmas uzdevums.

  1. Sniegt pedagogiem atbalstu – praktiskas idejas efektīvas sadarbības veidošanā ar vecākiem.
  2. Aktualizēt sadarbības veidus ar vecākiem mācību un audzināšanas procesā.
  3. Akcentēt galvenās prioritātes komunikācijas procesā un šķēršļi.
  4. Apskatīt efektīvas komunikācijas veidošanas principus un paņēmienus.
  5. Veicināt pedagogu profesionālo izaugsmi savstarpēji daloties ar labās prakses piemēriem un kopīgi mācoties;
  6. Aktualizēt vecāku līdzdalību pirmsskolas izglītības iestādes darbībā.

APLIECĪBAS par 6 h pedagogu profesionālo pilnveidi tiks nosūtītas pa pastu uz izglītības iestādi.

VEIKSMĪGAI KURSU NORISEI NEPIECIEŠAMS

dators/viedtālrunis ar iespēju lietot  kameru, austiņas ar skaļruni un mikrofonu. Kursi notiks interaktīvi, ar “atklātām sejām” (pelēkie “anonīmie kvadrāti” nav ieteicami).

KURSU VADĪTĀJAS: Daila Frīdmane (Brocēnu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Mūsmājas” vadītāja) un Dina Jaunzeme (Liepājas PII “Saulīte” vadītāja, pilsētas pirmsskolas jomas koordinatore).

MAKSA PAR KURSIEM:

20.00 EUR (maksājot līdz 7.jūnijam)

25.00 EUR (norēķinoties sākot no 8.jūnija)

Ja no vienas izglītības iestādes piedalās divi vai vairāki dalībnieki, 10% atlaide katram dalībniekam

Ja piesakāties zemās cenas beidzamajā dienā, bet pašvaldība vai izglītības iestāde rēķinu par dalību apmaksā vēlāk, atlaide paliek spēkā

Maksājumu lūdzam veikt ar bankas pārskaitījumu.

Rekvizīti:

Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae”

Reģ.Nr.: 40008245551

Konta Nr: LV84HABA0551044487167

Maksājuma uzdevumā OBLIGĀTI norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu un KODU – PII10

PIETEIKŠANĀS līdz 16.jūnijam:

  1. AIZPILDIET PIETEIKUMA ANKETU:  https://forms.gle/yBek2MZHx217iFEK8
  1. VEICIET MAKSĀJUMU LĪDZ 17.JŪNIJAM

Neskaidrību gadījumā rakstīt uz e-pastu:  vitae.kursi@gmail.com