Vitae.lv

PII skolotāju palīgu kursi

PII skolotāju palīgu kursi

PII skolotāju palīgu kursi

Skolotāja palīga profesionālā darbība mācību un audzināšanas procesā pirmsskolas izglītības iestādē.

Mērķauditorija: pirmsskolas izglītības iestādes pedagogu palīgi

Programmas anotācija

Profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma sniedz iespēju pedagogu palīgiem veidot izpratni par mācību un audzināšanas procesa organizēšanu, akcentējot līdzdalību un  sadarbību.

Kursa tēmas: 

1.diena

 • Pedagoga palīga profesionālās darbības prioritātes:
  • 1.prioritāte – bērns kā vērtība
  • 2.prioritāte – ikdienas darbu plānošana, veikšana un savas darbības izvērtēšana.
  • 3.prioritāte – pedagoga palīga personiskā attīstība un profesionālā pilnveide.

2.diena

 • Mācību un audzināšanas procesa organizēšana un līdzdalība tajos, sadarbība ar pedagogu.
 • Mācību process: 
  • kā tas tiek organizēts? 
  • kādi ir būtiskākie akcenti mācību procesa organizēšanā? 
  • kā pedagoga palīgs var iesaistīties?
 • Audzināšanas procesa organizēšana, metodes un paņēmieni, kāda ir pedagoga palīga iesaiste tajā?
 • Kas ir sadarbība? 
 • Kādi ir sadarbības veidi ar pedagogu? 
 • Kā strādāt ar sevi?

Kursu vadītāja: Daila Frīdmane, Mūžizglītības un kultūras institūta ”Vitae” lektore, Brocēnu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Mūsmājas” vadītāja.

Kursu noslēgumā dalībnieki saņem apliecību par 6 akadēmisko stundu profesionālo pilnveidi (tiks nosūtīta pa pastu).

Ja no vienas izglītības iestādes piedalās divi vai vairāki dalībnieki – 10% atlaide katram dalībniekam. 

Norises laiks:  1. un 2.jūnijā plkst. 13.00 – 15.15

Maksa par kursiem: 20.00 EUR 

Pieteikšanās soļi:  

1.AIZPILDIET PIETEIKUMA ANKETU

https://forms.gle/B9RrnNPNQ5HrLLeE7

2.VEICIET MAKSĀJUMU līdz  28.maijam 

Rekvizīti:

Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae”

Reģ.Nr.: 40008245551

Konta Nr: LV84HABA0551044487167

Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda  dalībnieka VĀRDS, UZVĀRDS un kods:  vai PALIGS6 

  

Dalībnieks tiek reģistrēts grupā pēc samaksas veikšanas.

Zoom saite dalībai kursos tiek nosūtīta kursu dienā plkst.8.00 uz reģistrācijas anketā norādīto e-pastu.

 

Neskaidrību gadījumā rakstīt uz e-pastu:  vitae.kursi@gmail.com