Vitae.lv

PII skolotāju palīgu kursi

PII skolotāju palīgu kursi

PII skolotāju palīgu kursi

Mērķauditorija: pirmsskolas izglītības iestādes skolotāju palīgi

Norises laiks: 6. un 7. decembrī plkst.13.00 – 15.15

Programmas anotācija

Profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma sniedz iespēju skolotāju palīgiem veidot izpratni par mācību un audzināšanas procesa organizēšanu, akcentējot līdzdalību un  sadarbību.

Kursa tēmas: 

1.diena

 • Skolotāja palīga profesionālās darbības prioritātes:
  • 1.prioritāte – bērns kā vērtība
  • 2.prioritāte – ikdienas darbu plānošana, veikšana un savas darbības izvērtēšana.
  • 3.prioritāte – skolotāja palīga personiskā attīstība un profesionālā pilnveide.

2.diena

 • Mācību un audzināšanas procesa organizēšana un līdzdalība tajos, sadarbība ar pedagogu.
 • Mācību process: 
  • kā tas tiek organizēts? 
  • kādi ir būtiskākie akcenti mācību procesa organizēšanā? 
  • kā skolotāja palīgs var iesaistīties?
 • Audzināšanas procesa organizēšana, metodes un paņēmieni, kāda ir skolotāja palīga iesaiste tajā?
 • Kas ir sadarbība? 
 • Kādi ir sadarbības veidi ar pedagogu? 
 • Kā strādāt ar sevi?

Kursu vadītāja: Daila Frīdmane, Mūžizglītības un kultūras institūta ”Vitae” lektore, Brocēnu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Mūsmājas” vadītāja.

Kursu noslēgumā dalībnieki saņem apliecību par 6 akadēmisko stundu profesionālo pilnveidi (tiks nosūtīta pa pastu).

Ja no vienas izglītības iestādes piedalās divi vai vairāki dalībnieki – 10% atlaide katram dalībniekam. 

Maksa par kursiem: 20.00 EUR 

Pieteikšanās soļi:  

 1. AIZPILDIET PIETEIKUMA ANKETU (līdz 2.decembrim):  https://forms.gle/ots7uLawMLD9dDTb8
 2. VEICIET MAKSĀJUMU (līdz 3.decembrim plkst. 15:00)

Rekvizīti:

Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae”

Reģ.Nr.: 40008245551

Konta Nr: LV84HABA0551044487167

Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda  dalībnieka VĀRDS, UZVĀRDS un kods: PALIGS6

Dalībnieks tiek reģistrēts grupā pēc samaksas veikšanas.

Zoom saite dalībai kursos tiek nosūtīta kursu dienā plkst.8.00 uz reģistrācijas anketā norādīto e-pastu.

Neskaidrību gadījumā rakstīt uz e-pastu:  vitae.kursi@gmail.com