Vitae.lv

PII un ģimenes efektīva sadarbība – augusts

PII un ģimenes efektīva sadarbība – augusts

PII un ģimenes efektīva sadarbība – augusts

“Pirmsskolas pedagoga, skolotāja palīga un ģimenes efektīva sadarbība, īstenojot jauno izglītības saturu”  6 stundu profesionālās pilnveides kursi

LAIKS: 18. un 19.augusts  plkst. 13.00 – 15.15.

VIETA: Tiešsaistes platforma Zoom. Kursu norises dienas rītā dalībnieki saņems tiešsaistes saiti dalībai kursos.

KURSU SATURS

1.daļa

Sadarbība, sadarbības veidi un paņēmieni ar vecākiem

 2.daļa

Komunikācija, komunikācijas šķēršļi un informācijas aprite sadarbībā ar vecākiem 

Programmas mērķis.  Veidot pedagogiem izpratni par sadarbību ar vecākiem, akcentējot sadarbību, vecāku līdzdalības svarīgos aspektus un komunikāciju, veicinot pedagogu profesionālo izaugsmi darba vidē.

Programmas uzdevums. 

  1. Sniegt pedagogiem atbalstu – praktiskas idejas efektīvas sadarbības veidošanā ar vecākiem.

2.Aktualizēt sadarbības veidus ar vecākiem mācību un audzināšanas procesā.

  1. Akcentēt galvenās prioritātes komunikācijas procesā un šķēršļi.
  2. Apskatīt efektīvas komunikācijas veidošanas principus un paņēmienus.
  3. Veicināt pedagogu profesionālo izaugsmi savstarpēji daloties ar labās prakses piemēriem un kopīgi mācoties;

6.Aktualizēt vecāku līdzdalību pirmsskolas izglītības iestādes darbībā.

Apliecības par 6 h pedagogu profesionālo pilnveidi tiks nosūtītas pa pastu mēneša laikā pēc kursu noslēguma uz izglītības iestādes adresi.

VEIKSMĪGAI KURSU NORISEI NEPIECIEŠAMS

dators/viedtālrunis ar iespēju lietot  kameru, austiņas ar skaļruni un mikrofonu. Kursi notiks interaktīvi, ar “atklātām sejām” (pelēkie “anonīmie kvadrāti” nav ieteicami).

Kursu vadītājas: Daila Frīdmane (Brocēnu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Mūsmājas” vadītāja) un Dina Jaunzeme (Liepājas PII “Saulīte” vadītāja, pilsētas pirmsskolas jomas koordinatore).

MAKSA PAR KURSIEM:

20.00 EUR (maksājot līdz 22.jūlijam)

25.00 EUR (norēķinoties sākot no 23.jūlija)

Ja no vienas izglītības iestādes piedalās divi vai vairāki dalībnieki, 10% atlaide katram dalībniekam (attiecīgi – 18.00 EUR vai 22.50 EUR)

Ja piesakāties zemās cenas beidzamajā dienā, bet pašvaldība vai izglītības iestāde rēķinu par dalību apmaksā vēlāk, atlaide paliek spēkā. 

Maksājumu lūdzam veikt ar bankas pārskaitījumu.

Rekvizīti:

Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae”

Reģ.Nr.: 40008245551

Konta Nr: LV84HABA0551044487167

Maksājuma uzdevumā OBLIGĀTI norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu un KODU – PII11

PIETEIKŠANĀS līdz 13.augustam:

  1. AIZPILDIET PIETEIKUMA ANKETU: https://forms.gle/zHjRHNAKHWKdcKNy7
  2. VEICIET MAKSĀJUMU LĪDZ 16.AUGUSTAM