Vitae.lv

Jaunumi

Pedagogu sadarbība jaunā izglītības standarta kontekstā

Pedagogu sadarbība jaunā izglītības standarta kontekstā

“Pedagogu sadarbība jaunā izglītības standarta kontekstā”

  6 stundu profesionālās pilnveides kursi

LAIKS: 6.,7.oktobris  15.30 – 17.30

MĒRĶAUDITORIJA: izglītības iestāžu vadītāju vietnieki, metodiķi, pedagogi

VIETA: Tiešsaistes platforma Zoom.

 Kursu norises dienas rītā dalībniekiem tiks nosūtīts e-pasts ar  tiešsaistes saiti dalībai kursos.

KURSU TĒMAS

 • Sadarbība kā kompetence un caurviju prasme;
 • Pedagogu sadarbība mācību un audzināšanas darba plānošanā:
  • Mācību plānu saskaņošana; 
  • Mācību un audzināšanas plānu saskaņošana;
  • Multidisciplināras un starpdisciplināras mācību stundas.
 • Sadarbības modeļi skolā un vietējā kopienā:
  • Sadarbības / mācīšanās grupas;
  • Sadarbība ar vietējo kopienu.

APLIECĪBAS par 6 h pedagogu profesionālo pilnveidi tiks nosūtītas pa pastu.

VEIKSMĪGAI KURSU NORISEI NEPIECIEŠAMS

dators/viedtālrunis ar iespēju lietot  kameru, austiņas ar skaļruni un mikrofonu. Kursi notiks interaktīvi, ar “atklātām sejām” (pelēkie “anonīmie kvadrāti” nav ieteicami).

LEKTORE: Laura Miķelsone, biedrības “Mūžizglītības un kultūras institūts ”Vitae”” padomes locekle un lektore; Brocēnu vidusskolas direktora vietniece metodiskajā darbā, skolotāja, metodiķe.

MAKSA PAR KURSIEM:

30.00 EUR (maksājot līdz 11.septembrim)

35.00 EUR (norēķinoties sākot ar 12.septembri )

Ja no vienas izglītības iestādes piedalās divi vai vairāki dalībnieki, 10% atlaide katram dalībniekam. 

Ja pieteikšanās tiek veikta zemās cenas beidzamajā dienā, bet pašvaldība vai izglītības iestāde rēķinu par dalību apmaksā vēlāk, atlaide paliek spēkā. 

Maksājumu lūdzam veikt ar bankas pārskaitījumu.

Rekvizīti:

Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae”

Reģ.Nr.: 40008245551

Konta Nr: LV84HABA0551044487167

Maksājuma uzdevumā OBLIGĀTI norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu un KODU – SADARBIBA

PIETEIKŠANĀS: https://forms.gle/pwVYpGRz6icKSx2u8

PIETEIKŠANĀS līdz 1.oktobrim:

1. AIZPILDIET PIETEIKUMA ANKETU: https://forms.gle/pwVYpGRz6icKSx2u8

2. VEICIET MAKSĀJUMU LĪDZ 1.OKTOBRIM

3. NODARBĪBAS DIENAS RĪTĀ 8:00 E-PASTĀ SAŅEMIET SAITI UZ ZOOM

NB! Pieteikšanās tiks slēgta, sasniedzot maksimālo dalībnieku skaitu.