Vitae.lv

Jaunumi

Pedagoga palīga profesionālā darbība

Pedagoga palīga profesionālā darbība

Pedagoga palīga profesionālā darbība mācību un audzināšanas procesā pirmsskolas izglītības iestādē

Mērķauditorija: pirmsskolas izglītības iestādes pedagogu palīgi

Programmas anotācija

Profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma sniedz iespēju pedagogu palīgiem veidot izpratni par mācību un audzināšanas procesa organizēšanu, akcentējot līdzdalību un  sadarbību.

Kursa tēmas: 

1.diena

 • Pedagoga palīga profesionālās darbības prioritātes:
  • 1.prioritāte – bērns kā vērtība
  • 2.prioritāte – ikdienas darbu plānošana, veikšana un savas darbības izvērtēšana.
  • 3.prioritāte – pedagoga palīga personiskā attīstība un profesionālā pilnveide.

2.diena

 • Mācību un audzināšanas procesa organizēšana un līdzdalība tajos, sadarbība ar pedagogu.
 • Mācību process: 
  • kā tas tiek organizēts? 
  • kādi ir būtiskākie akcenti mācību procesa organizēšanā? 
  • kā pedagoga palīgs var iesaistīties?
 • Audzināšanas procesa organizēšana, metodes un paņēmieni, kāda ir pedagoga palīga iesaiste tajā?
 • Kas ir sadarbība? 
 • Kādi ir sadarbības veidi ar pedagogu? 
 • Kā strādāt ar sevi?

Kursu vadītāja: Daila Frīdmane, Mūžizglītības un kultūras institūta ”Vitae” lektore, Brocēnu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Mūsmājas” vadītāja.

Kursu noslēgumā dalībnieki saņem apliecību par 6 akadēmisko stundu profesionālo pilnveidi (tiks nosūtīta pa pastu).

Norises laiks: 22. un 26. februāris plkst.13.00 – 15.15 (grupa nokomplektēta)

9. un 10.marts (grupa nokomplektēta)

17., 18.marts (grupa nokomplektēta)

JAUNA GRUPA! 30., 31.marts

Norsies vieta: tiešsaistes platforma Zoom

Maksa par kursiem: 20.00 EUR 

Ja no vienas izglītības iestādes piedalās divi vai vairāki dalībnieki – 10% atlaide katram dalībniekam. 

Pieteikšanās soļi:  

 1. AIZPILDIET PIETEIKUMA ANKETU (līdz 19.februārim): https://forms.gle/VVS4tf3uaGwAxkdN8 (grupa nokomplektēta)

PIETEIKUMA ANKETA MARTA GRUPAI: https://forms.gle/jQiLiWi8v1kMckn99 (grupa nokomplektēta)

PIETEIKUMA ANKETA 17., 18. MARTA GRUPAI: https://forms.gle/XQ8MN8DHb1ygcNwE9 (grupa nokomplektēta)

PIETEIKUMA ANKETA 30.,31.MARTA GRUPAI: https://forms.gle/UtiWBT5DTHjYe7gd6

2.VEICIET MAKSĀJUMU (līdz 19.februārim (feb.grupa), 5.martam (9.,10.marta grupa) 15.martam (17., 18.marta grupa)) 26.martam (30., 31.marta grupa)

Rekvizīti:

Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae”

Reģ.Nr.: 40008245551

Konta Nr: LV84HABA0551044487167

Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda  dalībnieka VĀRDS, UZVĀRDS un kods: PALIGS (februāra grupa) vai PALIGS2 (9., 10.marta grupa) vai PALIGS3 (17., 18.marta grupa) PALIGS4 (30., 31.marta grupa)

Dalībnieks tiek reģistrēts grupā pēc samaksas veikšanas.

Zoom saite dalībai kursos tiek nosūtīta kursu dienā plkst.8.00 uz reģistrācijas anketā norādīto e-pastu.

Neskaidrību gadījumā rakstīt uz e-pastu:  vitae.kursi@gmail.com