Vitae.lv

Pārmaiņu vadība

Pārmaiņu vadība

Pārmaiņu vadība

Piedāvājums izglītības iestāžu vadītājiem un vadības komandām (2-3 cilvēki no izglītības iestādes)

Pārmaiņu vadība: Kā ieviest sistēmiskas pārmaiņas izglītības iestādē? jeb Kā pārvērst pārmaiņu radīto nenoteiktību iespējā?

Kursu mērķis: sniegt atbalstu izglītības iestāžu vadības komandām sistēmisku pārmaiņu ieviešanai, lai uzlabotu izglītības iestādes sasniegtos rezultātus un paaugstinātu kopējo izglītības kvalitātes līmeni

Kursu sasniedzamie rezultāti:

 • Kursu dalībnieki izpratīs, kā ieviest sistēmiskas pārmaiņas izglītības iestādē, tostarp kā vadīt savas un citu pārmaiņu dalībnieku emocijas pārmaiņās;
 • Kursu dalībnieki izveidos savu pārmaiņu modeli vienas konkrētas izmaiņas ieviešanai izglītības iestādē;
 • Kursu dalībnieki iegūs atbalstu pārmaiņu ieviešanai, izmantojot tiešsaistes un klātienes grupas refleksijas, individuālu konsultāciju par pārmaiņu ieviešanas tēmu un klātienes apmeklējumu izglītības iestādē, lai saņemtu individualizētu atbalstu pārmaiņu ieviešanai.

Kursu norise:

 1. Sagatavošanās darbs pirms kursiem – pārmaiņu situācijas apraksta sagatavošana un iesniegšana.
 2. Kursu norise:
  • 4 tikšanās reizes mācībās 6h klātienē (1 reize) un 4h tiešsaistē (3 reizes);
  • Mājas darbi pēc katras mācību dienas;
  • 2 atbalsta un atgriezeniskās saites grupu sesijas mācību laikā.
 3. Individualizēts atbalsts kursu dalībniekiem / vadības komandai:
  • Viena individuāla mācību sesija par komandas izvēlētu tēmu vadības komandai (līdz 3 stundām tiešsaistē) vai izglītības iestādes apmeklējums klātienē individualizēta atbalsta saņemšanai, lai sekmīgi ieviestu izvēlēto pārmaiņu instrumentu.

Kompetences, kuras tiek pilnveidotas kursu dalībniekiem:

 • Komandas līderība: rūpes par komandas dalībniekiem, komandas dalībnieku attīstīšana, komandas veidošana
 • Vadītprasme: cilvēkresursu vadība, apzinātība, konfliktu vadīšana, personīgās enerģijas pārvaldīšana
 • Pārmaiņu vadība: ārējās vides ietekmes apzināšanās, elastība, stratēģiskā domāšana un vīzija
 • Rezultātu sasniegšana: atbildības prasīšana un uzņemšanās, problēmu risināšana, deleģēšana, mērķu uzstādīšana
 • Pārrunu vadīšana: empātiskā klausīšanās, atgriezeniskās saites sniegšana, jautājumu uzdošana

 

Kursu vadītāji:

 1. Mārtiņš Martinsons, FranklinCovey dibinātājs Latvijā, sertificēts treneris, koučs, konsultants
 2. Aija Melle, Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae” Padomes vadītāja un lektore
 3. Satura konsultanti pārmaiņas ieviešanai – Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae” lektori (https://vitae.lv/vitae-lektori/)

Kursu dalībnieki un kursu norises laiks

 • Izglītības iestāžu vadības komandas (2-3 cilvēki) no vienas izglītības iestādes
 • Kursu grupā 15 – 16 dalībnieki
 • Kursu grupa savu darbu uzsāk brīdī, kad ir pilnībā nokomplektēta grupa

Maksa par kursiem:

 • 640 euro + PVN vienam dalībniekam
 • Kursu maksa ietver treneru darba apmaksu, mācību materiālus, individualizēta atbalsta saņemšanu – vienu konsultāciju izglītības iestādei un izglītības iestādes apmeklējumu klātienē
 • Kursus iespējams piedāvāt arī jau izveidotai grupai

Papildu informācija: Piedāvājums izglītības iestāžu vadītājiem un vadības komandām_2023

Reģistrācija: aizpildot šo anketu (uzspiest).

E-pasts un tālrunis jautājumiem un saziņai:  vitae.kursi@gmail.com, 29179865.