Vitae.lv
Pieaugušo neformālās izglītības iestādes “Rolanda Ozola Neformālās izglītības centrs” pamatdarbība ir metodiskā atbalsta sniegšana pedagogiem mācību un audzināšanas darbā, kopīgu izglītojošu aktivitāšu un programmu veidošana sadarbībā ar izglītības un kultūras institūcijām un uzņēmējiem, kā arī sadarbība ar valsts, pašvaldību, privātajām un citām nevalstiskajām institūcijām kvalitatīvas mūžizglītības īstenošanai.

 

Centra piedāvājumi

  • Individuālās un grupu nodarbības un konsultācijas personības attīstības jautājumos.
  • Darbs ar jauniešiem viņu personības attīstībai un pilnveidei.
  • Izglītības un kultūras darbinieku profesionālā pilnveide.
  • Pakalpojumi institūcijām pārmaiņu vadības jautājumos.
  • Īpašais piedāvājums – prāta un domāšanas raksturīgās iezīmes un to ietekme uz mūsu personības garīgo un intelektuālo attīstību aktīvai dzīves pozīcijai.

 

Iveta Dziedātāja

Pieaugušo neformālās izglītības iestādes “Rolanda Ozola Neformālās izglītības centrs” vadītāja.

Rolands Ozols

Pieaugušo neformālās izglītības iestādes “Rolanda Ozola Neformālās izglītības centrs” dibinātājs.

 

Vairāk par centra sniegto piedāvājumu iespējams uzzināt, zvanot pa tālruni +371 29179865 vai rakstot uz e-pastu vitae.biedriba@gmail.com