Vitae.lv
Padome ir Biedrības izveidota konsultatīvā institūcija, ar kuras palīdzību biedri ikdienā iesaistās lēmumu pieņemšanas procesā un kura palīdz formulēt biedrības stratēģisko saturisko virzību. Padome tiekas vismaz reizi divos mēnešos, tās sanāksmēs var piedalīties ikviens biedrs atbilstoši savām interesēm.