Vitae.lv

Norisinājusies audzināšanas darba konference Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā

Norisinājusies audzināšanas darba konference Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā

Norisinājusies audzināšanas darba konference Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā

2020.gada 9.decembrī Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija sadarbībā ar Mūžizglītības un kultūras institūtu “Vitae” īstenoja tiešsaistes konferenci pedagogiem «Mācību un audzināšanas procesa vienotība lietpratības pieejas īstenošanā».

Lietpratības pieejā izglītības procesa sasniedzamais rezultāts ir skolēna personība, kurai ir noteiktas zināšanas, prasmes un attieksmes, tādēļ konferences mērķis bija aktualizēt mācību un audzināšanas procesa vienotību izvirzītā mērķa sasniegšanai.

Konferences galvenās tēmas akcentēja mācību un audzināšanas darba jautājumus:

  • Kā veidot un īstenot vienotas pieejas stratēģiju mācību un audzināšanas darbā izglītības iestādē?
  • Kas ir laba sadarbības un veiksmīgas mērķu izvirzīšanas procesa pamatā klases audzinātāja darbā?
  • Kā karjeras izglītības saturu veiksmīgi integrēt izglītībā, kādas ir pašizziņas un savas karjeras plānošanas un vadīšanas metodes un kā tās veicina pašvadītu izglītības procesu?

Darbs noritēja trīs grupās, kuras vadīja Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae” lektores Laura Miķelsone, Mairita Neilande un Daiga Barančane.

Konferences dalībnieku atsauksmes un ieguvumi:

  • “Katrai lietai, arī audzināšanas darbam, ir vairākas puses, no kurām šo jautājumu skatīt; sasniedzamais rezultāts ir skolēna personība. Katram cilvēkam, tai skaitā pedagogiem, ir nepieciešams mācīties un attīstīties.”
  • “Citu atrastās pieejas un metodes vedina radīt ko līdzīgu, taču ar savu skatījumu – domu kartes, pašvērtējums, portfolio nākamajā līmenī.”
  • Pieredzes apmaiņa, jaunas idejas metodikā, dziļāka izpratne par Līderis manī idejām un to pielietošanu praksē.”