Vitae.lv

Nākotnes līderu akadēmija

Nākotnes līderu akadēmija

Nākotnes līderu akadēmija

Aicinām iesaistīties Eiropas Parlamenta deputātes Daces Melbārdes un Mūžizglītības un kultūras institūta “VITAE” projekta “Nākotnes Līderu akadēmija” jaunajā sezonā! Turpināsim runāt par personīgo līderību, jauniešu nākotnes līderības Latvijā un Eiropā jautājumiem kā arī Eiropas savienības aktuālajiem jautājmiem.

Projekta mērķis ir attīstīt personīgās līderības prasmes, veidot izpratni par lēmumu pieņemšanas procesiem Eiropas savienības pārvaldes institūcijās, attīstīt  argumentācijas un diskutēšanas prasmes. Nodarbības notiks tiešsaistē, zoom platformā sākot ar 24.novembri 5 reizes līdz decembra beigām.

Piesakies un piesaki savu skolas komandu 5+1 sastāvā, no kuriem 5 ir vidusskolēni un 1-2 pedagogi, līdz 15.novembrim reģistrējoties: https://forms.gle/a8eyYC6TjbryzqtJA

 

 

“Nākotnes Līderu akadēmija” ir jauniešu līdzdalības un pieredzes
apmaiņas platforma Latvijā, kuras mērķis ir pavērt iespējas Latvijas jauniešiem apgūt prasmes līdzdarbībai Latvijas un starptautiskās politikas dienas kārtības veidošanā.


Programmas pasākumi tiek dokumentēti un iegūtā pieredze, izmantotās metodes, gūtās atziņas un secinājumi veido resursu banku, kas ir pieejama pedagogiem, jaunatnes lietu speciālistiem, NVO dalībniekiem jauniešu politiskās un pilsoniskās izglītības vajadzībām, jauniešu iesaistes un  motivācijas iniciatīvu plānošanai un īstenošanai.


Programmas uzdevumi:
– organizēt regulāras jauniešu domnīcas un seminārus par Latvijas, Eiropas
Savienības un citu starptautisku organizāciju aktuālām tēmām, jo īpaši tēmām, kas satrauc vai nodarbina cilvēkus visā pasaulē: klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja, migrācija, starptautiskā drošība, ekonomikas stabilitātes un nodarbinātība, dezinformācija, izglītības transformācijas, digitalizācija, kultūras un valodu daudzveidība;
– organizēt ikgadēju Nākotnes līderu forumu – vasaras nometni, iesaistot
vietējos un starptautiskos ekspertus sarunā ar jauniešiem par nākotnes
veidošanas izaicinājumiem un dodot iespēju jauniešiem radīt savu attīstības stratēģijas redzējumu un piedāvājumu par aktuālām tēmām
– nodrošināt līderības kompetenču apguves iespējas, piedāvājot apmācības
pieredzējušu izaugsmes treneru vadībā;
– pastiprināti pievērst uzmanību Latvijas un Eiropas vēstures un kultūras tēmu apguvei, lai veidotu piederības sajūtu savai zemei un Eiropas kopējām vērtībām un kultūrtelpai; kā arī organizēt tikšanās ar dažādu sabiedrības grupu pārstāvjiem, lai labāk izprastu cilvēku vajadzības un dzīves apstākļus Latvijā
– veidot jauno līderu sadarbības tīklu Latvijā un Baltijas Ziemeļu valstu reģionā, mudinot veidot kopīgus sadarbības projektus (t.sk. Erasmus+ programmas  ietvaros), kas vērsti uz sabiedrisko labumu, vienlaikus sniedzot atbalstu projektu izstrādei.

Programmas tematiskā struktūra
I. Līderības prasmes
– kritiskā domāšana;
– motivācija, spēja uzņemties atbildību;
– emocionālā inteliģence, empātija;
– komunikācijas un sadarbības prasmes;
– digitālās prasmes;
– holistiskā, sistēmiskā domāšana;
– apzinātība un psiholoģiskā noturība;
– dzīves un darba līdzsvars; prāta, gara un fiziskā ķermeņa harmonija.


II. Politika un publiskā pārvalde: no teorijas līdz praksei
No ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem līdz Nacionālajam attīstības plānam un novada/pilsētas teritoriju attīstības stratēģijai.


III. Vēsture un kultūra
– nacionālās, Eiropas un pasaules kultūras un dabas vērtības, to aizsardzības;
sistēmas
– valstiskuma veidošanās ceļi Latvijā, t.sk iespēja tos izstaigāt/izbraukāt;
– pagātnes notikumi un sociālā atmiņa, kas atbalsojas šodienas sabiedrībā un ietekmē nacionālo valstu un Eiropas darba kārtību;
– laikmetīgās kultūras tendences;
– tuvāk tautas saknēm: tradīciju izpratne un apguve.


IV. Nacionālās un Eiropas attīstības lielie jautājumi
– ilgtspējīgas attīstības mērķi;
klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja;
sabiedrības veselība un pārtikas drošība;
migrācija;
starptautiskā drošība;
ekonomikas stabilitāte, inovācijas un automatizācija;
nodarbinātība un 21.gs prasmes;
demogrāfija;
dezinformācija un informācijas telpas drošība;
digitalizācija;
mākslīgais intelekts un robotika;
kultūras un valodu daudzveidība.


V. Radošums un savu talantu, sava aicinājuma atklāsme
Radošās darbnīcas


VI. Piedzīvojums un komandas gars
Pārgājieni, komandu spēles


Programmas dalībnieki:
Vecāko klašu skolēni, kas piesakās un piedalās kā komanda,
Pedagogi,
Eksperti.

Jautājumu gadījumā lūdzu sazināties ar Lindu Loci – tel. nr., 29498453, e-pasts linda.loce@lynxdojo.lv

Sarunas ar jauniešiem par Eiropas nākotni finansiāli atbalsta Eiropas konservatīvo un reformistu grupa Eiropas Parlamentā (ECR Group)