Vitae.lv

Metodiskais darbs PII

Metodiskais darbs PII

Metodiskais darbs PII

Metodiskā darba būtība, funkcijas un nodrošinājums pirmsskolas izglītības iestādē.

Mērķauditorija: pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju vietnieki un metodiķi

Kursu tēmas:

 • Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāja vietnieku un metodiķu profesionālās darbības aktuālie aspekti (pienākumi, dokumentācija u.c.);
 • Kompetenču izglītības satura ieviešanas pozitīvie aspekti un izaicinājumi;
 • Mācību un audzināšanas darba analīze;
 • Personīgā līderība un proaktivitāte;
 • Mācību procesa organizēšana mācību jomās, analīze un plānošana;
 • Efektīvas rotaļnodarbības organizēšanas pamatprincipi;
 • Nodarbību vērošana un atgriezeniskā saite;
 • Caurviju prasmes, to apguves veicināšana mācību procesā;
 • Vērtēšana un tās nozīme izglītojamo izaugsmei.

Kursu vadītājas: Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae”lektores –  Daila Frīdmane (Brocēnu novada pašvaldības PII “Mūsmājas” vadītāja) un Dina Jaunzeme (Liepājas PII “Saulīte” vadītāja, pilsētas pirmsskolas jomas koordinatore)

Dalībnieki saņem apliecību par 32 akadēmisko stundu profesionālo pilnveidi (tiks nosūtīta pa pastu).

Norises laiks: 12 un 13. oktobris, 19.un 20. oktobris, 26. un 27. oktobris plkst. 9.00 – 12.30 (6 nodarbības)

Norsies vieta: tiešsaistes platforma Zoom

Maksa par kursiem: 160 EUR + PVN 21%, summa ar PVN – 193,60 EUR 

Ja no vienas izglītības iestādes piedalās divi vai vairāki dalībnieki – 10% atlaide katram dalībniekam. 

Pieteikšanās soļi

 1. AIZPILDIET PIETEIKUMA ANKETU LĪDZ 17.SEPTEMBRIM: https://forms.gle/ZPYjHuwuFqmgLiwt7
 2. SAŅEMIET RĒĶINU PĒC 17.SEPTEMBRA
 3. VEICIET MAKSĀJUMU:

Rekvizīti:

Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae”

Reģ.Nr.: 40008245551

Konta Nr: LV84HABA0551044487167

Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda  dalībnieka VĀRDS, UZVĀRDS un kods: PIIMETODIKI

Dalībnieku reģistrācija grupā tiek veikta pēc samaksas veikšanas.

Saite dalībai kursos tiek nosūtīta kursu dienā no plkst.8.00.

Neskaidrību gadījumā rakstīt uz e-pastu:  vitae.kursi@gmail.com