Vitae.lv

Mācību process izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem

Mācību process izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem

Mācību process izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem

Pedagogu profesionālās pilnveides kursi

“Mācību procesa īstenošana izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem vispārizglītojošajās skolās”

8 akadēmiskās stundas

Mērķauditorija: vispārizglītojošajo skolu pedagogi, jomu vadītāji, metodiķi, izglītības iestāžu vadītāji, vadītāju vietnieki.

Norises laiks: 2021.gada 18.oktobris, 9.00 – 16:00

Kursu saturs: 

  1. Mācīšanās traucējumi, to klasifikācija, cēloņi;
  2. Iekļaujošās izglītības priekšrocības un izaicinājumi, MK noteikumi Nr. 556
  3. Atbalsta pasākumu organizēšana vispārizglītojošā izglītības iestādē:
    • Palīdzības iespējas dažādu mācīšanās traucējumu gadījumos;
    • Individuālā izglītības plāna veidošana.
  4. Izglītojamo ar mācīšanās traucējumiem mācību procesa īstenošana izglītības iestādē.

Kursu vadītājas: Linda Meiersone, Mārupes Valsts ģimnāzijas logopēde; speciālā pedagoģe, Jolanta Hanzovska, Mārupes Valsts ģimnāzijas logopēde.

Kursu noslēgumā dalībnieki saņem apliecību par 8 akadēmisko stundu profesionālo pilnveidi (tiks nosūtīta pa pastu).

Maksa par kursiem40.00 EUR

Dalībniekiem, kuri maksā privāti, maksu par kursiem iespējams veikt divās daļās – 50% priekšapmaksa oktobrī, 50 % novembrī. Apliecība tiek izsniegta pēc visas samaksas veikšanas!

Ja no vienas izglītības iestādes piedalās divi vai vairāki dalībnieki – 15% atlaide katram dalībniekam (34 EUR no dalībnieka, veicot maksājumu norādiet piezīmēs: ar atlaidi)

Maksājumu lūdzam veikt ar bankas pārskaitījumu.

Rekvizīti:

Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae”

Reģ.Nr.: 40008245551

Konta Nr: LV84HABA0551044487167

Maksājuma uzdevumā OBLIGĀTI norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu un KODU: TRAUCEJUMI

Ja maksājums tiek veikts dalīti, lūdzu, maksājuma uzdevumā norādīt: 1.daļa.

Dalībnieks tiek reģistrēts grupā pēc samaksas veikšanas.

Zoom saite dalībai kursos tiek nosūtīta kursu dienā plkst.8.00 uz reģistrācijas anketā norādīto e-pastu.

Reģistrācija: https://forms.gle/VE1mBz5aGsCXxWMK9

Neskaidrību gadījumā rakstīt uz e-pastu:  vitae.kursi@gmail.com