Vitae.lv

Jaunumi

Lietpratībā balstīta mācību satura īstenošanas didaktiskie pamatprincipi

Lietpratībā balstīta mācību satura īstenošanas didaktiskie pamatprincipi

Mācības pedagogiem, izglītības metodiķiem un izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem

(54h, 72h vai 160h programma)

PROGRAMMA

Programmas mērķauditorija: ikviens pedagogs, kurš vēlas izprast lietpratībā balstīta mācību satura īstenošanas didaktiskos pamatprincipus un pilnveidot savu darbu mācību stundā, īstenojot lietpratībā balstītu mācību saturu, izglītības metodiķi, direktoru vietnieki izglītības jomā un citi interesenti.

1.modulis

54h

8 nodarbības klātienē

 

Dalībnieki saņem apliecību

2.modulis

(turpinājums 1.modulim)

72h( 1.modulis 54h + 18h)

1.modulis + 2 dienas klātienē+6h prakse

Dalībnieki saņem apliecību

3.modulis

(turpinājums 2.modulim)

160h (1.modulis 54+2.modulis18h+88h) 1.modulis+2.modulis + 6 dienas klātienē + 52 h prakse un individuālais darbs

Dalībnieki saņem apliecību

Kursu lektori:

1.modulis un 2.modulis:

Iveta Dziedātāja,
Pieaugušo neformālās izglītības iestādes “Rolanda Ozola Neformālās izglītības centrs” vadītāja, Rīgas Juglas vidusskolas direktora vietniece

Ineta Lāce-Sējāne,
Cēsu Pilsētas vidusskolas direktora vietniece

Laura Miķelsone,
Brocēnu vidusskolas direktora vietniece

Rolands Ozols,
Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae” lektors

Kristīne Paisuma,
Amatas novada, Drabešu Jaunās pamatskolas direktore

Sanita Zveja,
Mārupes Valsts ģimnāzijas direktora vietniece

Andžela Sokolova,
Mārupes Valsts ģimnāzijas direktora vietniece

Laura Katkeviča,
Liepājas Raiņa 6.vidusskolas skolotāja

Baiba Pagraba,
Liepājas Raiņa 6.vidusskolas skolotāja

Nora Alksne,
Jaunmārupes pamatskolas logopēde

3.modulis – asoc.prof. KarineOganisjana (metodiskais darbs, multidisciplināras un starpdisciplināras mācības), Inese Paidere un Ieva Kalniņa (līderības prasmes), Rolands Ozols un Iveta Dziedātāja (pieaugušo izglītība, pedagogu profesionālās pilnveides kursu, semināru un darbnīcu izveide un vadīšana)

Programma tiek īstenota dažādos Latvijas reģionos: Rīgā, Mārupē, Jelgavā, Saldū, Liepājā, Daugavpilī vai jebkurā citā vietā pēc kursu dalībnieku, izglītības iestādes vai izglītības pārvaldes pieprasījuma.

Pieteikšanās: