Vitae.lv


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/vitaelv/public_html/wp-content/themes/vitae_new/single.php on line 25
Iveta Dziedātāja

Iveta Dziedātāja

Iveta Dziedātāja

Izglītības zinātņu maģistrs, pedagoģijas bakalaurs

Biedrības “Mūžizglītības un kultūras institūts ”Vitae”” valdes priekšsēdētāja un lektore; Rīgas Juglas vidusskolas direktores vietniece, skolotāja

Profesionālās interešu jomas: mūsdienīgs izglītības process, efektīva mācību stunda, pedagogu profesionālā izaugsme caur stundu vērošanu, klasvadības jautājumi, karjeras izglītība, skolas un ģimenes sadarbība