Vitae.lv


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/vitaelv/public_html/wp-content/themes/vitae_new/single.php on line 25
Inese Paidere

Inese Paidere

Inese Paidere

Humanitāro zinātņu bakalaurs angļu filoloģijā un angļu valodas skolotāja kvalifikācija, profesionālā maģistra grāds sabiedrības pārvaldē un iestāžu vadītāja kvalifikācija

Biedrības “Mūžizglītības un kultūras institūts Vitae” lektore; Balvu Valsts ģimnāzijas direktore; programmas ,,Līderis manī” trenere

Profesionālās interešu jomas: līderības un personīgās izaugsmes prasmes, pašvadības prasmju attīstīšana, komunikatīvo un saskarsmes prasmju pilnveide, 7 ļoti efektīvu cilvēku paradumi, organizāciju vadītāju lomas, pārmaiņu procesu vadība skolā, komandas darba vadīšana