Vitae.lv


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/vitaelv/public_html/wp-content/themes/vitae_new/single.php on line 25
Andžela Sokolova

Andžela Sokolova

Andžela Sokolova

Profesionālais maģistra grāds izglītībā

Biedrības “Mūžizglītības un kultūras institūts Vitae” padomes locekle un lektore; Mārupes Valsts ģimnāzijas direktora vietniece izglītības jomā, skolotāja

Profesionālās interešu jomas: metodiskais darbs skolā, efektīva mācību stunda, jaunā mācību satura plānošana un ieviešana skolā, pedagoga loma mācību procesa nodrošināšanā, izglītības iestādes attīstības plānošana, skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas filosofijas maiņa, jaunā mācību satura iedzīvināšana