Vitae.lv

Laba un profesionāla pārvaldība

Laba un profesionāla pārvaldība

Laba un profesionāla pārvaldība

Izglītības kvalitātes dienests sadarbībā ar Mūžizglītības un kultūras institūtu “Vitae” piedāvā izglītības iestāžu vadītājiem profesionālās pilnveides kursus Laba un profesionāla pārvaldība, kas sastāv no profesionālās kompetences pilnveides programmas (18 akadēmiskās stundas), kura dalīta divās daļās un interesenti var izvēlēties, vai apgūt visu kursa saturu vai tikai vienu no daļām:

1. Personiskās līderības stratēģijas un taktikas izglītības iestādes vadītāja profesionālajai darbībai / “Ļoti efektīvu cilvēku 7 paradumi” (12 akadēmiskās stundas)

Norises laiks: 2022.gada 28. un 29.novembris (klātienē, 28.novembris 13.00 – 18.30, 29.novembris 9.00 – 14.30)

Norises vieta: Rīga (laiks un adrese tiks precizēti) 

Mērķauditorija:  izglītības iestāžu vadītāji

Kursus vada:

  • Rolands Ozols, Izglītības kvalitātes valsts dienesta Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktors;
  • Aija Melle, Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae” padomes priekšsēdētāja un lektore;
  • Kārlis Strautiņš, Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae” lektors, Liepājas Raiņa 6. vidusskolas direktors.

Dalības maksa par 28.un 29.novembra nodarbībām jeb 12h kursiem: 100 EUR + PVN (121 EUR)

2. Laba pārvaldība: izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības refleksija, izmantojot Vadlīnijas izglītības kvalitātes nodrošināšanai vispārējā un profesionālajā izglītībā (6 akadēmiskās stundas)
Norises laiks: 2022.gada 13.decembris (tiešsaistē 12.00 – 16.30)Norises vieta: tiešsaistes platformā ZoomMērķauditorija:  izglītības iestāžu vadītājiKursus vada:

  •  Rolands Ozols, Izglītības kvalitātes valsts dienesta Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktors;
  •  Inese Paidere,  Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae” lektore, Balvu Valsts ģimnāzijas direktore;
  • Juris Zīvarts, Izglītības kvalitātes valsts dienesta Uzraudzības departamenta direktors.

Dalības maksa par 13. decembra nodarbību jeb 6h kursiem: 40 EUR + PVN (48,40 EUR)
Dalības maksa par pilnu kursu (18 akadēmiskajām stundām): 120 EUR + PVN (145,20 EUR)
Maksājumu lūdzu veikt ar pārskaitījumu uz norādītajiem rekvizītiem:Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae”
Reģ.Nr.: 40008245551
Konta Nr: LV84HABA0551044487167

Maksājuma uzdevumā OBLIGĀTI norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu un KODU:

  • LP1 (tikai par 1.daļu – 28., 29.novembrī)
  • LP2 (tikai par 2.daļu – 13.decembrī)
  • LP3 (par abām daļām – 28., 29. novembris un 13.decembris)

Reģistrācija: https://forms.gle/EPN881nf3hmsGqZT8

Reģistrācija 28., 29.novembra kursiem ldz 16.novembrim!

E-pasts un tālrunis jautājumiem un saziņai:
vitae.kursi@gmail.com
+371 29179865