Vitae.lv

Jaunumi

Kursi pirmsskolas vadītāju vietniekiem un metodiķiem

Kursi pirmsskolas vadītāju vietniekiem un metodiķiem

Profesionālās pilnveides kursi pirmsskolas vadītāju vietniekiem un metodiķiem, lai stiprinātu un paplašinātu zināšanas, kuras palīdzēs plānot un īstenot pedagoģisko procesu jaunajā mācību gadā.

Kursu tēmas:
– Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāja vietnieku un metodiķu profesionālās darbības aktuālie aspekti (pienākumi, dokumentācija u.c.);
– Mācību un audzināšanas darba analīze;
– Kompetenču izglītības satura ieviešanas pozitīvie aspekti un izaicinājumi;
– Personīgā līderība un proaktivitāte;
– Mācību procesa organizēšana mācību jomās, analīze un plānošana;
– Efektīvas rotaļnodarbības organizēšanas pamatprincipi;
– Nodarbību vērošana un atgriezeniskā saite;
– Caurviju prasmju apguves veicināšana mācību procesā;
– Vērtēšana un tās nozīme izglītojamo sasniegumu veicināšanā.

Kursu lektores: Daila Frīdmane (Brocēnu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Mūsmājas” vadītāja) un Dina Jaunzeme (Liepājas PII “Saulīte” vadītāja, pilsētas pirmsskolas jomas koordinatore) programmu ir veidojušas balstoties savā pieredzē, izzinot teoriju, kā arī ļoti svarīga kursu daļa ir kursantu iespēja dalīties savā pieredzē.

Kursu apjoms: 32h.

Kursi notiks tiešsaistē ZOOM platformā.

Noslēgumā dalībnieki saņems apliecības.

Norises datumi:
9.jūnijā nodarbība no pl. 9.00 līdz 12.30 (ar pārtraukumu no pl.10.00 līdz 10.30). Individuālās konsultācijas 12.30-13.30.
10.jūnijā nodarbība no pl. 9.00 līdz 12.30 (ar pārtraukumu no pl.10.00 līdz 10.30). Individuālās konsultācijas 12.30-13.30.
16.jūnijā nodarbība no pl. 9.00 līdz 12.30 (ar pārtraukumu no pl.10.00 līdz 10.30). Individuālās konsultācijas 12.30-13.30.
17.jūnijā nodarbība no pl. 9.00 līdz 12.30 (ar pārtraukumu no pl.10.00 līdz 10.30). Individuālās konsultācijas 12.30-13.30.
25.jūnijā nodarbība no pl. 9.00 līdz 12.30 (ar pārtraukumu no pl.10.00 līdz 10.30). Individuālās konsultācijas 12.30-13.30.
26.jūnijā nodarbība no pl. 9.00 līdz 12.30 (ar pārtraukumu no pl.10.00 līdz 10.30). Individuālās konsultācijas 12.30-13.30.

Papildus paredzēti individuāli veicami uzdevumi – mājas darbi 2 h apjomā.

BONUSS! Katrai kursu dalībniecei būs iespēja pieteikties uz individuālu  profesionālu sarunu ar lektorēm Zoom platformā par sev aktuālākajiem jautājumiem.

Dalības maksa: 150 EUR + PVN

Reģistrācijas anketahttps://forms.gle/4Kc9afTozxvtytGf6