Vitae.lv

Kursi PII vietniekiem un metodiķiem

Kursi PII vietniekiem un metodiķiem

Kursi PII vietniekiem un metodiķiem

Profesionālās pilnveides kursi “Metodiskā darba būtība, funkcijas un nodrošinājums pirmsskolas izglītības iestādē” pirmsskolas vadītāju vietniekiem un metodiķiem, lai stiprinātu un paplašinātu zināšanas, kuras palīdzēs plānot un īstenot pedagoģisko procesu jaunajā mācību gadā.

Laiks: 19., 22.oktobris, 3., 5., 12., 13. novembris plkst. 9.00 – 12.30 (6 nodarbības)

Vieta:  tiešsaistes platforma Zoom. Piekļuves informācija nodarbībai Jums tiks nosūtīta nodarbības dienā plkst. 8.00

Kursu tēmas:

– Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāja vietnieku un metodiķu profesionālās darbības aktuālie aspekti (pienākumi, dokumentācija u.c.);

– Mācību un audzināšanas darba analīze;

– Kompetenču izglītības satura ieviešanas pozitīvie aspekti un izaicinājumi;

– Personīgā līderība un proaktivitāte;

– Mācību procesa organizēšana mācību jomās, analīze un plānošana;

– Efektīvas rotaļnodarbības organizēšanas pamatprincipi;

– Nodarbību vērošana un atgriezeniskā saite;

– Caurviju prasmju apguves veicināšana mācību procesā;

– Vērtēšana un tās nozīme izglītojamo sasniegumu veicināšanā.

Kursu lektores: Daila Frīdmane (Brocēnu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Mūsmājas” vadītāja) un Dina Jaunzeme (Liepājas PII “Saulīte” vadītāja, pilsētas pirmsskolas jomas koordinatore)

Apliecības par 32 h pedagogu profesionālo pilnveidi tiks nosūtītas pa pastu.

Maksa par kursiem: 

Maksājot līdz 25.septembrim: 140 EUR + PVN 21% (Summa ar PVN – 169,40 EUR)

Norēķinoties, sākot ar 26.septembri 160 EUR + PVN 21% (Summa ar PVN – 193,60 EUR)

Ja no vienas izglītības iestādes piedalās divi vai vairāki dalībnieki – 10% atlaide katram dalībniekam. 

Ja piesakāties zemās cenas beidzamajā dienā, bet pašvaldība vai izglītības iestāde rēķinu par dalību apmaksā vēlāk, atlaide paliek spēkā

Maksājumu lūdzam veikt ar bankas pārskaitījumu.

Rekvizīti:

Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae”

Reģ.Nr.: 40008245551

Konta Nr: LV84HABA0551044487167

Maksājuma uzdevumā OBLIGĀTI norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu un KODU – PII5

Reģistrācija: https://forms.gle/Z3dKqcs8XCxrSYiXA

PIETEIKUMS DALĪBAI KURSOS TIEK REĢISTRĒTS VEICOT MAKSĀJUMU!

Jautājumu gadījumā lūdzu sazināties, rakstot uz vitae.kursi@gmail.com