Vitae.lv

Jaunumi

Kursi PII metodiķiem un vadītāju vietniekiem

Kursi PII metodiķiem un vadītāju vietniekiem

Metodiskā darba būtība, funkcijas un nodrošinājums pirmsskolas izglītības iestādē

Mērķauditorija: pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju vietnieki un metodiķi

Kursu tēmas:

 • Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāja vietnieku un metodiķu profesionālās darbības aktuālie aspekti (pienākumi, dokumentācija u.c.);
 • Kompetenču izglītības satura ieviešanas pozitīvie aspekti un izaicinājumi;
 • Mācību un audzināšanas darba analīze;
 • Personīgā līderība un proaktivitāte;
 • Mācību procesa organizēšana mācību jomās, analīze un plānošana;
 • Efektīvas rotaļnodarbības organizēšanas pamatprincipi;
 • Nodarbību vērošana un atgriezeniskā saite;
 • Caurviju prasmes, to apguves veicināšana mācību procesā;
 • Vērtēšana un tās nozīme izglītojamo izaugsmei.

Kursu vadītājas: Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae”lektores –  Daila Frīdmane (Brocēnu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Mūsmājas” vadītāja) un Dina Jaunzeme (Liepājas PII “Saulīte” vadītāja, pilsētas pirmsskolas jomas koordinatore)

Dalībnieki saņem apliecību par 32 akadēmisko stundu profesionālo pilnveidi (tiks nosūtīta pa pastu).

Norises laiks: 23., 24., 25.februāris un 02., 03., 04.marts plkst. 9.00 – 12.30 (6 nodarbības)

Norsies vieta: tiešsaistes platforma Zoom

Maksa par kursiem: 

140 EUR + PVN 21%, summa ar PVN – 169,40 EUR (maksājot līdz 5.februārim)

160 EUR + PVN 21%, summa ar PVN – 193,60 EUR (norēķinoties sākot ar 6.februāri)

Ja no vienas izglītības iestādes piedalās divi vai vairāki dalībnieki – 10% atlaide katram dalībniekam. 

Ja piesakāties zemās cenas beidzamajā dienā, bet pašvaldība vai izglītības iestāde rēķinu par dalību apmaksā vēlāk, atlaide paliek spēkā

Pieteikšanās soļi

 1. AIZPILDIET PIETEIKUMA ANKETU (līdz 15.februārim): https://forms.gle/zbWsZMFAEKkg4gML6
 2. VEICIET MAKSĀJUMU (līdz 21.februārim)

Rekvizīti:

Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae”

Reģ.Nr.: 40008245551

Konta Nr: LV84HABA0551044487167

Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda  dalībnieka VĀRDS, UZVĀRDS un kods: PII9

Dalībnieku reģistrācija grupā tiek veikta pēc samaksas veikšanas.

Saite dalībai kursos tiek nosūtīta kursu dienā plkst.8.00.

Neskaidrību gadījumā rakstīt uz e-pastu:  vitae.kursi@gmail.com