Vitae.lv

Kursi par vērtēšanu un atgriezenisko saiti

Kursi par vērtēšanu un atgriezenisko saiti

Kursi par vērtēšanu un atgriezenisko saiti

“Mācību sasniegumu vērtēšana un atgriezeniskā saite izglītojamo mācīšanās atbalstam un izaugsmei”

Pedagogu profesionālās pilnveides 6h  kursi par pārmaiņu nepieciešamību, mērķiem un principiem izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanās pieejā. 

Profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas ietvaros pedagogi pilnveidos izpratni par  pārmaiņu ieviešanas nepieciešamību vērtēšanas procesā, pilnveidos prasmes un izpratni par formatīvās vērtēšanas un atgriezeniskās saites lomu izglītojamo sasniegumu uzlabošanā. 

Kursu  galvenās tēmas:

  1. Vērtēšanas mērķi un principi
  2. Summatīvā un formatīvā vērtēšana, kopīgais un atšķirīgais.
  3. Mācību mērķim atbilstoša un kvalitatīva vērtēšana.
  4. Kompleksa snieguma vērtēšana.
  5. Atgriezeniskās saites nozīme un kvalitāte

Norises laiks:  8.un 9.aprīlī plkst.15.00 – 17.15

Dokuments: Apliecība par 6 h pedagogu profesionālo pilnveidi tiks nosūtīta pa pastu.

Lektore: Andžela Sokolova, “Vitae”lektore, Mārupes Valsts ģimnāzijas direktora vietniece.

Maksa par kursiem:

35.00 EUR (maksājot līdz 2.aprīlim)

40.00 EUR (norēķinoties, sākot ar 3.aprīli)

Ja no vienas izglītības iestādes piedalās divi vai vairāki dalībnieki – 10% atlaide katram dalībniekam. 

Ja piesakāties zemās cenas beidzamajā dienā, bet pašvaldība vai izglītības iestāde rēķinu par dalību apmaksā vēlāk, atlaide paliek spēkā. 

 

Maksājumu lūdzam veikt ar bankas pārskaitījumu.

Rekvizīti:

Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae”

Reģ.Nr.: 40008245551

Konta Nr: LV84HABA0551044487167

Maksājuma uzdevumā OBLIGĀTI norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu un KODU – VERTESANA2

REĢISTRĀCIJA: https://forms.gle/9nSnSAzbrpQUErpT7

Dalībnieks tiek reģistrēts grupā pēc samaksas veikšanas.

Zoom saite dalībai kursos tiek nosūtīta kursu dienā plkst.8.00 uz reģistrācijas anketā norādīto e-pastu.

Neskaidrību gadījumā rakstīt uz e-pastu:  vitae.kursi@gmail.com