Kursi

Konceptuālās domāšanas prasmes pašvadītas mācīšanās procesā

Konceptuālās domāšanas prasmes pašvadītas mācīšanās procesā

 

Norises laiks:

10. un 17.decembris

SKATĪT VAIRĀK

Pedagogu sadarbība jaunā izglītības standarta kontekstā

Pedagogu sadarbība jaunā izglītības standarta kontekstā

 

Norises laiks:

6. un 7.oktobris

SKATĪT VAIRĀK

Kursi par audzināšanas jautājumiem

Kursi par audzināšanas jautājumiem

 

Norises laiks:

22. un 23.septembris

SKATĪT VAIRĀK

DIREKTORU VIETNIEKU KLUBS

DIREKTORU VIETNIEKU KLUBS

 

Norises laiks:

24., 25.augusts

SKATĪT VAIRĀK

Pirmsskolas skolotāja profesionālā darbība

Pirmsskolas skolotāja profesionālā darbība

 

Norises laiks:

14., 15., 16.septembris

SKATĪT VAIRĀK

Kursi PII vadītāju vietniekiem un metodiķiem

Kursi PII vadītāju vietniekiem un metodiķiem

 

Norises laiks:

17., 18., 19.augusts, 3., 4., 8. septembris

SKATĪT VAIRĀK

Izglītības procesa plānošana pamatskolā

Izglītības procesa plānošana pamatskolā

 

Norises laiks:

11., 12.augusts

SKATĪT VAIRĀK

Kursi par audzināšanas jautājumiem

Kursi par audzināšanas jautājumiem

 

Norises laiks:

3., 4. augusts

SKATĪT VAIRĀK

Kursi par audzināšanas jautājumiem

Kursi par audzināšanas jautājumiem

 

Norises laiks:

2020.gada 16.,17.jūnijs

SKATĪT VAIRĀK

Kursi pirmsskolas pedagogiem

Pirmsskolas skolotāja profesionālā darbība, īstenojot lietpratības pieeju mācību procesā

Norises laiks:

  1. grupa: 13., 15.un 17. jūlijs
  2. grupa: 3., 5.un 7. augusts

 

SKATĪT VAIRĀK

Kursi pirmsskolas vadītāju vietniekiem un metodiķiem

Kursi pirmsskolas vadītāju vietniekiem un metodiķiem

Norises laiks:

2020.gada jūnijs

SKATĪT VAIRĀK

Pirmsskolas skolotāja dienasgrāmata

Pirmsskolas skolotāja dienasgrāmata

 

Norises laiks:

2020.gada 5., 12., 19. un 26.jūnijs

SKATĪT VAIRĀK

Skolotāju rokasgrāmata 5 daļās

Skolotāju rokasgrāmata 5 daļās

 

Norises laiks:

2020.gada 8., 10., 15., 16. un 17.jūnijs

SKATĪT VAIRĀK

Skolotāju sarunu telpa

Skolotāju sarunu telpa

 

Norises laiks:

2020.gada 4., 11., 18. un 29.jūnijs

SKATĪT VAIRĀK

Vērtēšana un atgriezeniskā saite

Vērtēšana un atgriezeniskā saite

 

Norises laiks:

3,augusts

SKATĪT VAIRĀK

Kursu piedāvājums 2020.gadā

Pedagogu profesionālās pilnveides kursu aktuālais piedāvājums 2020. gadā

 

Norises laiks:

2020.gads

SKATĪT VAIRĀK

Lietpratībā balstīta mācību satura īstenošanas didaktiskie pamatprincipi

Mācības pedagogiem, izglītības metodiķiem un izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem

 

3 pakāpju moduļu programma

Norises laiks:

Kursus īsteno izglītības iestādēs un pašvaldībās

SKATĪT VAIRĀK

Direktoru klubs

Sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu

 

Norises laiks:

2019.gada 16., 17.OKTOBRIS

SKATĪT VAIRĀK

Direktoru vietnieku klubs

Caurviju prasmes un vērtēšanas pamatprincipi lietpratībā balstīta mācību satura sekmīgai īstenošanai

 

Norises laiks:

2020.gada 26., 27.FEBRUĀRIS

SKATĪT VAIRĀK

Akreditācijas eksperts mācību un audzināšanas jautājumos

Sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu

Mērķauditorija: pedagogi ar vismaz 10 gadu profesionālu pieredzi, direktoru vietnieki izglītības jomā, izglītības metodiķi

Norises laiks:

no 2019.gada novembra līdz 2020.gada maijam 7 mēnešu mācības

SKATĪT VAIRĀK

Akreditācijas eksperts. Joma “Skolas attīstības un mācīšanās organizācija”

Sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu

Mērķauditorija: izglītības iestāžu vadītāji, vietnieki un izglītības pārvalžu darbinieki

Norises laiks:

no 2019.gada novembra līdz 2020.gada maijam 7 mēnešu mācības

SKATĪT VAIRĀK

Profesionālās pilnveides kursi pirmsskolas iestādes vadītāju vietniekiem un izglītības metodiķiem

 

Metodiskā darba būtība, funkcijas un nodrošinājums pirmsskolas izglītības iestādē

SKATĪT VAIRĀK

Pirmsskolas vadītāju akadēmija, 1.daļa

 

Rīki un paņēmieni pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja profesionālai pilnveidei, paaugstinot iestādes darba kvalitāti un efektivitāti

SKATĪT VAIRĀK

Pirmsskolas vadītāju akadēmija, 2.daļa

 

Vadītāja profesionālās kompetences – resurss iestādes efektīvai darbībai un attīstībai

SKATĪT VAIRĀK

Mācību un audzināšanas darba sistēmiska analīze izglītības iestādē

Mērķauditorija: IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU VADĪTĀJI IZGLĪTĪBAS JOMĀ, IZGLĪTĪBAS METODIĶI UN METODISKO APVIENĪBU VADĪTĀJI

Norises laiks: SADARBĪBA AR PAŠVALDĪBĀM

SKATĪT VAIRĀK

Mācību un audzināšanas procesa sistēmiska analīze izglītības iestādē un novadā

Mērķauditorija: IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU VADĪTĀJI, VIETNIEKI, PEDAGOGI, IZGLĪTĪBAS METODIĶI, IZGLĪTĪBAS PĀRVALŽU DARBINIEKI

Norises laiks: SADARBĪBA AR PAŠVALDĪBĀM

SKATĪT VAIRĀK

Mācību un audzināšanas procesa didaktiskā modelēšana

Mērķauditorija: VISU MĀCĪBU PRIEKŠMETU PEDAGOGI

Norises laiks: SADARBĪBA AR IZGGLĪTĪBAS IESTĀDĒM UN PAŠVALDĪBĀM

SKATĪT VAIRĀK

Mācību un audzināšanas process un domāšanas procesa attīstīšana

Mērķauditorija: VISU MĀCĪBU PRIEKŠMETU PEDAGOGI

Norises laiks: SADARBĪBA AR IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM UN PAŠVALDĪBĀM

SKATĪT VAIRĀK

“Neglītais pīlēns” 21. gadsimta aktuālo kompetenču veicināšanai

Karine Oganisjanas autorprogramma

Mērķauditorija: PIRMSSKOLAS UN SĀKUMSKOLAS PEDAGOGI

Norises laiks: SADARBĪBA AR PAŠVALDĪBĀM

SKATĪT VAIRĀK

Mācīšanās piecas plaisas: no zināšanu ieguves līdz inovācijai

Karine Oganisjanas autorprogramma

Mērķauditorija: PEDAGOGI, METODIĶI, IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU VADĪTĀJU VIETNIEKI

Norises laiks: SADARBĪBA AR PAŠVALDĪBĀM

SKATĪT VAIRĀK