Vitae.lv

Jaunumi

Konceptuālās domāšanas prasmes pašvadītas mācīšanās procesā

Konceptuālās domāšanas prasmes pašvadītas mācīšanās procesā

Konceptuālās domāšanas prasmes pašvadītas mācīšanās procesā (8h)

Mērķauditorija: Pedagogi, vadītāji, vietnieki, izglītības metodiķi

Kursu laikā pedagogi:

  • pilnveidos savas zināšanas par mācīšanās piramīdas izmantošanu uzdevumu plānošanā;
  • apgūs prasmi veidot un pielāgot dažādus mācību uzdevumus mūsdienu prasībām lietpratības pieejas īstenošanai gan klātienes darbam, gan strādājot attālināti,;
  • pilnveidos izpratni par refleksijas nozīmi pašvadītas  mācīšanās procesā.

Kursu jautājumi:

1. Mācību priekšmeta konceptuāla izpratne

1.1. Mācību priekšmeta izpratnes paradigma;

1.2. Lietpratībā balstīta mācību satura īstenošana;

1.3.  21. gadsimta prasmes mācību saturā.

2. Mācīšanās piramīdas izmantošana mācību uzdevumu plānošanā

2.1. Mācīšanās piramīdas pamatsastāvdaļas;

2.2. Mācīšanās līmeņu interpretācija uzdevumu kontekstā;

2.3. Pašvadītas mācīšanās vieta mācīšanās procesā.

3.  Refleksijas nozīme pašregulācijas procesā

3.1. Refleksijas dimensijas;

3.2.Refleksija skolotāja skatījumā;

3.3.Relfeksijas sasaiste ar mācīšanās modeli.

4. Mācību uzdevumu veidošana un pielāgošana mūsdienu lietpratības pieejai

4.1. Uzdevumi, kas attīsta 21.gs. prasmes – kritisko domāšanu, radošumu, komunikāciju, sadarbību  mācību stundā;

4.2. Mācību grāmatās esošo uzdevumu pielāgošana dziļās mācīšanās metodikai.

Kursu vadītāja Laura Katkeviča, Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae” lektore, Liepājas Raiņa 6. vidusskolas skolotāja.

Norises laiks: 10.12 plkst.15.00 – 18.30

17.12. plkst.15.00 – 18.30

Samaksa: 35 euro

Agrās pieteikšanās maksa: 30 euro (piesakoties un veicot maksājumu līdz 20.novembrim)

Piesakoties vairākiem dalībniekiem no vienas iestādes – 10%

Maksājumu lūdzam veikt ar bankas pārskaitījumu.

Rekvizīti:

Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae”

Reģ.Nr.: 40008245551

Konta Nr: LV84HABA0551044487167

Maksājuma uzdevumā OBLIGĀTI norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu un KODU – DOMASANA

PIETEIKŠANĀS līdz 7.decembrim:

1. AIZPILDIET PIETEIKUMA ANKETU: https://forms.gle/k6XQxBYfPekaWxkcA

2. VEICIET MAKSĀJUMU LĪDZ 7.decembrim.

3. NODARBĪBAS DIENAS RĪTĀ 8:00 E-PASTĀ SAŅEMIET SAITI UZ ZOOM

NB! Pieteikšanās tiks slēgta, ja sasniegts maksimālais dalībnieku skaits.