Vitae.lv

VITAE PROJEKTI

Kompleksi pasākumi „Mūžizglītības un kultūras institūta VITAE” darbības stiprināšanai

Kompleksi pasākumi „Mūžizglītības un kultūras institūta VITAE” darbības stiprināšanai

Biedrība „Mūžizglītības un kultūras institūts VITAE” 2023. un 2024.gadā īsteno projektu „Kompleksi pasākumi „Mūžizglītības un kultūras institūta VITAE” darbības stiprināšanai”.

Biedrības “Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae”’’ projekts “Kompleksi pasākumi “Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae”” darbības stiprināšanai’’ ir vērsts uz demokrātiskas un iekļaujošas sabiedrības veidošanos Latvijā, nodrošinot jauniešiem ar īpašām vajadzībām atbalstošu vidi, t.i., pārstāvēt jauniešu ar īpašām vajadzībām intereses dažāda līmeņa institūcijās un organizācijās, veidot jauniešu ar īpašām vajadzībām brīvprātīgo mentoru atbalsta tīklu reģionos, iesaistot tajā speciālo izglītības iestāžu darbiniekus un pensionētos pedagogus, sekmēt speciālo izglītības iestāžu komandu tīklošanos, ar mērķi veicināt to savstarpējo sadarbību un nodrošināt informācijas apriti, kā arī stiprināt Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae” darbību, nodrošinot ikdienā nepieciešamos resursus biedrības darbībai un attīstībai.

Projekts tiek realizēts sadarbībā ar Viduskurzemes pamatskolu – attīstības centru, Tukuma novada speciālās izglītības iestādi, Rīgas 3. pamatskolu, Liepājas Līvupes pamatskolu – attīstības centru, Rēzeknes novada speciālo pamatskolu un Rēzeknes pamatskolu -attīstības centru.

Projekta ietvaros tiks veikta sabiedrības informēšanas aktivitātes, organizētas divas vasaras universitātes ar mērķi sagatavot brīvprātīgos mentorus un veicināt speciālo izglītības iestāžu komandu sadarbību, projekta noslēgumā paredzēts organizēt konferenci, lai projektā iegūto pieredzi nodotu citām izglītības iestādēm un plašākai sabiedrībai.

Projekts tiek īstenots no 2023.gada 1.maija līdz 2024. gada 31.oktobrim.

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem