Vitae.lv

Jauno vietnieku klubs

Jauno vietnieku klubs

Jauno vietnieku klubs

Jauno vietnieku klubs

«Izglītības iestādes vadītāja vietnieka profesionālās darbības teorētiskie un praktiskie aspekti izglītības procesa un kvalitātes nodrošināšanā izglītības iestādē»

96 akadēmisko stundu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma

Programmas mērķis

Sniegt metodisku atbalstu izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem izglītības jomā, profesionālo kompetenču pilnveidei

Uzdevumi

  1. Pilnveidot izglītības iestāžu vadītāju vietnieku teorētiskās zināšanas un attīstīt prasmes par izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības jautājumiem;
  2. Dot iespēju izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem iedzīvināt teorētiskās zināšanas praksē, izmantojot darba vidē balstītas mācības, kurās tiek aktualizētas Izglītības attīstības pamatnostādnēs noteiktās pārmaiņas izglītībā;
  3. Attīstīt izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem profesionālas atgriezeniskās saites sniegšanas un saņemšanas prasmes, veidojot mērķtiecīgu un sistēmisku refleksiju par savu un citu profesionālo darbību, un nodrošinot refleksijas procesā iegūto atziņu pārnesi un iedzīvināšu darbā izglītības iestādē.

Programmas īstenošana

Programmas īstenošanas laiks no 2022.gada 16.augusta līdz 2023.gada jūnijam

Vieta: Tiešsaistes platforma zoom

Mērķauditorija: vispārējo, profesionālo un profesionālās ievirzes vispārējo mācību priekšmetu izglītības iestāžu vadītāju vietnieki, kuri nesen uzsākuši darbību (1-3 gadu pieredze);

Lektori: Inga Riemere, Andžela Sokolova, Sanita Zveja, Iveta Dziedātāja, Ivita Brinteniece;

Darba formas: tiešsaistes nodarbības (36h), individuālais darbs ar metodisko literatūru (6h), praktiskā darba uzdevumi kursu dalībnieka izglītības iestādē (38h), refleksijas tiešsaistes par praktiskajiem uzdevumiem, grupu/individuālās situāciju analīzes (16h).

Samaksa par kursiem

Maksājot vienā maksājumā: 

  • Līdz 1.augustam180 EUR + PVN (217,80 EUR)
  • Pēc 1.augusta 200 EUR + PVN (242 EUR)

Maksājot dalīto maksājumu:

40 EUR + PVN (48,40 EUR) par katru teorētisko nodarbību.

 

Saturs VITAE_ JAUNO VIETNIEKU KLUBS_96 h

Reģistrācija līdz 5.augustam: https://forms.gle/dPrzzTR79HNpG7pW8