Vitae.lv

VITAE PROJEKTI

Iekļaujošo vēstnieku vizītes Izglītības un zinātnes un Veselības ministrijās

Iekļaujošo vēstnieku vizītes Izglītības un zinātnes un Veselības ministrijās

  1. gada decembrī projekta “Iekļaujošie vēstnieki” pārstāvji – vairāku Latvijas skolu, kuras īsteno speciālās izglītības programmas, direktori devās uz Izglītības un zinātnes ministriju (1.decembrī) un Veselības ministriju (15.decembrī), lai ar šo ministriju pārstāvjiem apspriestu aktuālos jautājumus un iespējamos problēmu risinājumus speciālajā izglītībā.

Vizīšu laikā tika apspriesti jautājumi par speciālo skolu finansēšanas un atbalsta personāla paplašināšanas iespējām, kā arī problēmas un jautājumi kas skar šo skolu absolventus, viņu iespējas integrēties darba tirgū un sabiedrībā.

Šobrīd priecājamies, ka mūs uzklausa, saprot mūsu problēmas un šķiet ir gatavi meklēt risinājumus, tomēr ir pāragri spriest vai būs arī taustāmi rezultāti. Tomēr esam optimisti un turpināsim uzrunāt tos, kas var ietekmēt un panākt pozitīvas izmaiņas arī speciālajā izglītībā.

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.