Vitae.lv

Iekļaujošās izglītības izaicinājumi PII

Iekļaujošās izglītības izaicinājumi PII

Iekļaujošās izglītības izaicinājumi PII

Pirmsskolas pedagogu profesionālās pilnveides kursi

“Iekļaujošās izglītības izaicinājumi pirmsskolā”

6 akadēmiskās stundas

Mērķauditorija: Pirmsskolas izglītības pedagogi, skolotāju palīgi

Norises laiks: 2021.gada 25., 26. novembris plkst. 13.00 – 15.15

Kursu saturs: 

 1. Iekļaujošo izglītību reglamentējošie noteikumi,
 2. Attīstības traucējumu veidi, cēloņi, to atpazīšana:
  • klasifikācija,
  • traucējumu cēloņi un pazīmes,
  • diagnostika;
 3. Atbalsta komandas darba organizācija un loma iekļaujošās izglītības realizācijā.;
 4. Atbalsta pasākumi iekļaujošās izglītības vajadzībām atbilstoša pedagoģiskā procesa nodrošināšanai;
 5. Individuālā izglītības plāna veidošana;
 6. Kursu refleksijas daļa.

Kursu vadītāja: Ivaise Pļaveniece, Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde, logopēdu metodiskās apvienības vadītāja,  PII ‘’ Zeltrīti’’ skolotāja – logopēde.

Kursu noslēgumā dalībnieki saņem apliecību par 6 akadēmisko stundu profesionālo pilnveidi (tiks nosūtīta pa pastu).

Maksa par kursiem: 20.00 EUR

Ja no vienas izglītības iestādes piedalās divi vai vairāki dalībnieki – 10% atlaide katram dalībniekam (18 EUR no dalībnieka, veicot maksājumu norādiet piezīmēs: ar atlaidi)

Maksājumu lūdzam veikt ar bankas pārskaitījumu līdz 23.novembrim.

Rekvizīti:

Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae”

Reģ.Nr.: 40008245551

Konta Nr: LV84HABA0551044487167

Maksājuma uzdevumā OBLIGĀTI norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu un KODU: IEKLAUJOSAPII

Dalībnieks tiek reģistrēts grupā pēc samaksas veikšanas.

Zoom saite dalībai kursos tiek nosūtīta kursu dienā plkst.8.00 uz reģistrācijas anketā norādīto e-pastu.

Reģistrācija: https://forms.gle/gj552WTs2HFoaGRn6

Neskaidrību gadījumā rakstīt uz e-pastu:  vitae.kursi@gmail.com