Vitae.lv

FranklinCovey

 

Pārmaiņu process izglītībā “Līderis manī”®

Mūžizglītības un kultūras institūts „Vitae” darba efektivitātes paaugstināšanai  ir noslēdzis līgumu ar starptautisku uzņēmumu FranklinCovey par tiesībām Latvijā no 2017. gada īstenot pārmaiņu procesu izglītībā “Līderis manī”®, kura pamatā ir personiskās līderības koncepts un personalizācijas kā pašvadītas mācīšanās procesa pieejas īstenošana izglītībā. Šis koncepts palīdz izglītojamiem aktīvi iesaistīties mācību procesa plānošanā un īstenošanā, to saistot ar savām interesēm, vajadzībām, talantiem un iecerēm.

Līderis ir cilvēks, kurš pats spēj un prot vadīt sevi, savas emocijas un savu dzīvi. Lai skolēns varētu iemācīties izvirzīt, sasniegt un izvērtēt savus mērķus dzīvē, izglītības iestādē ir nepieciešams pedagoģisko pārmaiņu kopums, kura realizēšanā iesaistīti gan skolēni un skolotāji, gan arī vecāki.

Kas ir “Līderis manī”®?

 • Starptautisks skolu tīkls, kurš veicina personīgo līderību kā resursu, instrumentu un procesu, lai attīstītu augstu katra indivīda pašapziņu un kopēju sabiedrības labklājību 21.gadsimtā.
 • Pasaules kustība izglītībā, kura balstās uz piecām kopējām pārliecībām:
  • Katrs var būt līderis.
  • Katram piemīt izcilība kādā jomā jeb viņa ģenialitāte.
  • Pārmaiņas sākas ar mani.
  • Skolotāji atbalsta skolēnus, lai viņi paši var vadīt savu mācīšanos.
  • Ir svarīgi attīstīt visas piecas personības jomas – intelektuālo, fizisko, emocionālo, garīgo un sociālo.
 • Starptautiska kopīgas mācīšanās iniciatīva, kura sākās līdz ar tās dibinātāja Stīvena Koveja visu laiku veiksmīgāko apmācības programmu “7 ļoti veiksmīgu cilvēku paradumi” un kuru īsteno FranklinCovey, Top20 pasaules kompānija līderības izglītības jomā.

 

Pārmaiņu process “Līderis manī”® Latvijā

Pārmaiņu iniciatīvas “Līderis manī” darbības mērķis – īstenot pakāpenisku 3-6 gadu izglītības iestāžu pāreju uz «mācīšanās organizācijām», īstenojot personalizācijas pieeju mācību un audzināšanas procesā.

Izglītības iestādēm sasniedzamie rezultāti:

 • izglītības iestādes īsteno pakāpenisku pāreju uz «mācīšanās organizācijā» pārvaldības modeli, izmantojot personalizācijas pieeju izglītībā;
 • pārmaiņu procesā iesaistītie (skolēni, pedagogi, izglītības iestāžu vadība, vecāki) īsteno personisko līderību kā vērtību skolas organizācijas kultūrā;
 • izglītības iestādes regulāri dalās ar savu pieredzi ar vecākiem, citu izglītības iestāžu pedagogiem un citu valstu dalībskolām.

Pārmaiņu procesa sekmīgai īstenošanai izglītības iestādes saņem “Vitae” metodisku atbalstu jaunā satura ieviešanai, izmantojot personalizācijas pieeju, satura apguvi plānojot ar personiskās līderības koncepta integrētu un vienlaicīgu apguvi.

Pārmaiņu process izglītībā “Līderis manī” – infografika.

Pārmaiņu process izglītībā «Līderis manī»
E-pasts: lideris.vitae@gmail.com

“Ļoti veiksmīgu cilvēku 7 paradumi”
“Ļoti veiksmīgu ģimeņu 7 paradumi”
“Skolu vadības akadēmija”
 “5 izvēles”
 “4 izpildes disciplīnas”
“Līderis manī” (pirmsskola, 1.-6.klase, pusaudži, augstskola)
 “Leading at the speed of trust”