Vitae.lv

Jaunumi

Efektīva attālinātā mācību procesa organizēšana izglītības iestādē

Efektīva attālinātā mācību procesa organizēšana izglītības iestādē

Mērķauditorija: Pedagogi, vadītāji, vietnieki, izglītības metodiķi

Programmas anotācija

Kursu ietvaros pedagogi izzina izglītības iestādes attālinātā mācību procesa problēmas un to iespējamos risinājumus, praktiski veido metodisko materiālu, kurā ietverti jautājumi par efektīvas tiešsaistes stundas nosacījumiem un struktūru, mācību materiālu izveides principiem un to struktūru, apzināti efektīvākie atgriezeniskās saites veidi  un tiek iegūti viedokļi par optimālo skolēnu slodzi attālināto mācību laikā.

Kursa tēmas

  • Attālinātā mācību procesa biežākās problēmas un to risinājumi;
  • Efektīvas tiešsaistes mācību stundas struktūra un atšķirības no klātienes mācību stundas;
  • Attālināta mācību procesa materiālu veidošanas principi un struktūra;
  • Efektīva atgriezeniskā saite attālināta mācību procesa laikā;
  • Sabalansēta tiešsaistes un patstāvīgā darba slodze skolēnam.

Kursu vadītāja: Andžela Sokolova, Mūžizglītības un kultūras institūta“Vitae”lektore, Mārupes Valsts ģimnāzijas direktora vietniece.

Kursu noslēgumā dalībnieki saņem apliecību par 6 akadēmisko stundu pedagogu profesionālo pilnveidi (tiks nosūtīta pa pastu).

Ja no vienas izglītības iestādes piedalās divi vai vairāki dalībnieki – 10% atlaide katram dalībniekam. 

Ja piesakāties zemās cenas beidzamajā dienā, bet pašvaldība vai izglītības iestāde rēķinu par dalību apmaksā vēlāk, atlaide paliek spēkā. 

Norises laiks: 3. un 10.februārī 15:00 – 17:15

Norsies vieta: tiešsaistes platforma Zoom

Maksa par kursiem:

35.00 EUR (maksājot līdz 26.janvārim)

40.00 EUR (norēķinoties sākot ar 27.janvāri)

Pieteikšanās soļi: 

  1. AIZPILDIET PIETEIKUMA ANKETU (līdz 1.februārim): https://forms.gle/qjEZhh2SK1CLBGaf7

2. VEICIET MAKSĀJUMU (līdz 1.februārim)

Rekvizīti:

Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae”

Reģ.Nr.: 40008245551

Konta Nr: LV84HABA0551044487167

Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda  dalībnieka VĀRDS, UZVĀRDS un kods: PROCESS

Dalībnieku reģistrācija grupā tiek veikta pēc samaksas veikšanas.

Saite dalībai kursos tiek nosūtīta kursu dienā no plkst.8.00.

Neskaidrību gadījumā rakstīt uz e-pastu:  vitae.kursi@gmail.com