Vitae.lv

Jaunumi

Direktoru vietnieku klubs

Direktoru vietnieku klubs

Direktoru vietnieku klubs

26. un 27.02.2020.

Pedagogu profesionālās pilnveides 16h programma

“Caurviju prasmes un vērtēšanas pamatprincipi lietpratībā balstīta mācību satura sekmīgai īstenošanai”

Mērķauditorija: izglītības iestāžu vadītāju vietnieki, izglītības metodiķi, pedagogi

Anotācija:

Programmas mērķis ir pilnveidot pedagogu izpratni par 21.gadsimta izglītības pārmaiņu ieviešanu, akcentējot caurviju attīstīšanumācību un audzināšanas procesā, kā arī jaunā mācību satura vērtēšanas pieejas maiņas nozīmīgumu mācību stundās.

Nodarbību laikā pedagogiem būs iespēja papildināt gan teorētiskās zināšanas, gan arī praktiski modelēt mācību stundu, izmantojot dažādu caurviju sasniedzamos rezultātus, kā arī veidot izpratni par metodēm, kuru rezultātā tiek mērķtiecīgi attīstītas dažādas caurvijas.

Kursos tiks izstrādātas izglītības iestādes vērtēšanas kārtības vadlīnijas, un izveidoti snieguma līmeņu aprakstu piemēri dažādām prasmēm.

Kursu tēmas:

 1. Caurviju prasmes un to būtība:
 • Caurviju prasmju būtiskie aspekti un atšķirības;
 • Caurviju prasmju attīstība dažādos vecumposmos;
 • Pedagogu sadarbība skolēnu caurviju prasmju attīstīšanā.
 1. Caurviju prasmes mācību stundā:
 • Caurviju prasmju attīstīšanas instrumenti un vērtēšana mācību stundā;
 • Mācību stundu modelēšana
 1. Vērtēšana, kas veicina mācīšanos
 • Formatīvās vērtēšanas un AS principi;
 • Izglītības iestādes vērtēšanas kārtības izstrādes vadlīnijas;
 • Caurviju prasmju novērtēšana, SLA veidošanas pamatprincipi.

Kursu norises laiks:

– 26.februāris 10.00 – 17.00

– 27.februāris 9.00 – 16.00

 

Norises vieta:

Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae”

Rīgā, Brīvības ielā 58 – 515

(ieeja no Lāčplēša ielas)

 

Lektori:

Andžela Sokolova, Mārupes Valsts ģimnāzijas direktora vietniece izglītības jomā;

Sanita Zveja, Mārupes Valsts ģimnāzijas direktora vietniece izglītības jomā;

 

Maksa par kursiem:

150 euro + PVN

(samaksā ietilpst kafijas pauzes un mācību materiāli)

 

Dalībnieki saņem apliecību par profesionālo pilnveidi (16h)

 

 

Kontaktinformācija saziņai:

Tālrunis: +371 29179865

E-pasts: vitae.biedriba@gmail.com

Pieteikšanās elektroniski, aizpildot pieteikuma anketu! PIETEIKTIES