Vitae.lv

Direktoru vietnieku klubs

Direktoru vietnieku klubs

Direktoru vietnieku klubs

DIREKTORU VIETNIEKU KLUBS 

Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae” sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu

piedāvā 6 stundu pedagogu profesionālās pilnveides kursus

“Aktualitātes izglītības iestādes vadītāja vietnieka darbā, plānojot, īstenojot, pārraugot un pilnveidojot izglītības procesu”

2021.gada 30.septembris

 9.00 – 13.30

Mērķauditorija: vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu direktoru vietnieki 

Saturs:

9.00 – 11.00

  1. Izglītības iestādes vide, kurā darbība notiek pēc  mācīšanās organizācijā pamatprincipiem; 
  2. Audzināšana kā integrēta izglītības procesa daļa, īstenojot izglītības programmu;
  3. Izglītības iestādes darba cikls – audzināšanas darba prioritāro virzienu definēšana, plānošana trīm gadiem, to analīze.
  4. Izglītības programmas kvalitātes mērķu definēšana vienam mācību gadam.
  5. Jautājumi – atbildes

Rolands Ozols,

Izglītības kvalitātes valsts dienesta

Kvalitātes novērtēšanas departamenta

direktors

 

11.00 – 11.30 PAUZE

11.30 – 13.30

  1. Efektīvas atgriezeniskās saites sniegšana pedagoga profesionālajai izaugsmei pēc mācību stundas vērošanas. 
  2. Vienas mācību stundas fragmenta vērošana.
  3. Direktora vietnieka praktiskā darbība, izmantojot divas pieejas: (i) statistiskā datu ieguve izglītības kvalititātes mērķu izvērtēšanai, (ii) direktora vietnieka sniegta efektīva atgriezeniskā saite pedagogam pēc mācību stundas vērošanas.
  4. Jautājumi – atbildes

Andžela Sokolova,

Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae”,

padomes locekle, lektore

IKVD, akreditācijas ekspertu komisijas vadītāja

 

Iveta Dziedātāja,

Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae”

valdes priekšsēdētāja, lektore

IKVD, akreditācijas ekspertu komisijas vadītājaMaksa par kursiem: 24,20 EUR

Maksājumu lūdzam veikt ar bankas pārskaitījumu līdz 28.septembrim.

Rekvizīti:

Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae”

Reģ.Nr.: 40008245551

Konta Nr: LV84HABA0551044487167

Maksājuma uzdevumā OBLIGĀTI norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu un KODU – VIETNIEKS2

Reģistrācija: https://forms.gle/BeK134aVhbAQPJ549

Kursi notiks platformā Zoom, saite dalībai kursos tiek nosūtīta kursu dienā plkst.8.00 uz reģistrācijas anketā norādīto e-pastu.