Vitae.lv

DIREKTORU VIETNIEKU KLUBS

DIREKTORU VIETNIEKU KLUBS

DIREKTORU VIETNIEKU KLUBS

DIREKTORU VIETNIEKU KLUBS 

Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae” sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu

piedāvā 6 stundu pedagogu profesionālās pilnveides kursus

 

Direktora vietnieka izglītības jomā darbība, sekmējot izglītības kvalitāti vispārizglītojošajos mācību priekšmetos

2021.gada 16.jūnijs

9.00 – 14.40

Mērķauditorija: vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu direktoru vietnieki izglītības jomā (vispārizglītojošo mācību priekšmetu jomā) 

Saturs:

9.00 – 10.00

“Izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditāciju rezultāti un izglītības kvalitātes būtiskie aspekti direktora vietnieka izglītības jomā darbā”

Rolands Ozols,

Izglītības kvalitātes valsts dienesta

Kvalitātes novērtēšanas departamenta

direktors

10.15 – 11.40

“Izglītības kvalitāte un izglītojamo centrēts un izglītojamo vadīts izglītības process, īstenojot mācību procesa diferenciāciju, individualizāciju un personalizāciju “

Andžela Sokolova,

Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae”

padomes locekle, lektore

11.40 – 12.15 pārtraukums 

12.15 – 13.15

“Datu un informācijas ieguves veidi mācību stundu vērošanā izglītības kvalitātes vērtēšanai”

Iveta Dziedātāja,

Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae”

valdes priekšsēdētāja, lektore

13.30 – 14.30

“Mācību sasniegumu valsts pārbaudes darbos analīze kā datu avots izglītības kvalitātes vērtēšanā”

Inga Riemere,

Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae” 

lektore

Kursu refleksija 14.30 – 14.40

 

Maksa par kursiem: 24,20 EUR

Maksājumu lūdzam veikt ar bankas pārskaitījumu līdz 14.jūnijam.

Rekvizīti:

Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae”

Reģ.Nr.: 40008245551

Konta Nr: LV84HABA0551044487167

Maksājuma uzdevumā OBLIGĀTI norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu un KODU – VIETNIEKS

Reģistrācija: https://forms.gle/C54XaxfQU2GzLQtA9

Kursi notiks platformā Zoom, saite dalībai kursos tiek nosūtīta kursu dienā plkst.8.00 uz reģistrācijas anketā norādīto e-pastu.