Vitae.lv

Jaunumi

DIREKTORU VIETNIEKU KLUBS

DIREKTORU VIETNIEKU KLUBS

DIREKTORU VIETNIEKU KLUBS

Mūžizglītības un kultūras institūts ‘Vitae”

sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu

piedāvā

12h profesionālās pilnveides kursus

 “Izglītības kvalitāte un izglītības procesa diferenciācija, individualizācija un personalizācija”

KAD?

24.augustā 13.30 -17.45

25.augustā 9.00 – 15.30

KUR? Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae” , Brīvības iela 58 – 515, Rīga

KAS? 12h profesionālās pilnveides kursi izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem, metodiķiem

MĒRĶAUDITORIJA: Vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu (vispārizglītojošo mācību priekšmetu) direktoru vietnieki, metodiķi

Satura tematiskie loki:

  • Izglītības kvalitātes vērtēšana izglītības iestādē, novadā un valstī.
  • Diferenciācija, individualizācija un personalizācija klātienes izglītības procesā un attālinātās mācībās.
  • 6 izglītības procesa pielāgošanas kategorijas teorijā un praksē.
  • Izglītības procesa modelēšana:

– pedagogcentrēts, izglītojamo centrēts un izglītojamo vadīts izglītības process – kopīgais un atšķirīgais;

– metodiskie paņēmieni (mācību stratēģijas, metodes un metodiskie paņēmieni) izglītības procesa efektīvai realizācijai;

– izmantojot dažādas mācību stundu struktūras (9G, 5E, pedagogcentrēti, izglītojamo centrēti un izglītojamo vadīti).

  • Pārmaiņu vadība un direktora vietnieka izglītības jomā iespējas izglītības iestādē, īstenojot izglītības procesa diferenciāciju, individualizāciju un personalizāciju.

LEKTORI:

  • Rolands Ozols, Izglītības kvalitātes valsts dienests, Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktors;
  • Kristīne Paisuma, Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae”, padomes locekle, Drabešu Jaunā pamatskola, iestādes vadītāja;
  • Iveta Dziedātāja, Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae”, valdes priekšsēdētāja, Rīgas Juglas vidusskola, iestādes vadītāja vietniece.

 

MAKSA PAR KURSIEM:

120.00 EUR (maksājot līdz 31.jūlijam)

140.00 EUR (norēķinoties pēc 31.jūlija)

Maksājumu lūdzam veikt ar bankas pārskaitījumu

Rekvizīti:
Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae”
Reģ.Nr.: 40008245551
Konta Nr: LV84HABA0551044487167

Maksājuma uzdevumā OBLIGĀTI norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu un KODU – VIETNIEKI
Maksājuma uzdevuma piemērs: JĀNIS BĒRZIŅŠ, VIETNIEKI

Ja nepieciešams rēķins par dalību, rekvizītus, lūdzu norādiet reģistrācijas anketā.

  • Samaksā ietilpst kafijas pauzes un mācību materiāli.
  • Dalībnieki saņem apliecības par profesionālo pilnveidi

REĢISTRĀCIJAhttps://forms.gle/71LKSGPwBqXuYrB99