Vitae.lv

Jaunumi

Direktoru klubs

Direktoru klubs

Datums un norises vieta Kursu nosaukums un anotācija Stundu skaits Lektori un maksa par kursiem

16.oktobris

Laiks:

10.00 – 17.10

 

17.oktobris

Laiks:

9.00 – 16.00

 

 

 

 

Rīga, Brīvības iela 58 – 515

(ieeja ēkā no Lāčplēša ielas)

Direktoru klubs

 

Anotācija:

1.daļa – Vadītāja loma iestāžu un organizāciju darbībā ir būtiski mainījusies pēdējo 10 gadu laikā. Kādas ir četras būtiskas vadītāju lomas, kā tās tiek īstenotas un kāds redzējums un rīcība ir raksturīgi katrai no vadītāja lomām?

2.daļa – Kādi ir šī brīža būtiskākie tiesiskie jautājumi, kuriem izglītības iestādes vadītājam būtu lietderīgi pievērst īpašu uzmanību? Kā veidot cieņpilnu un tiesiski pamatotu komunikāciju ar vecākiem? Ko atklāj līdzšinējie problēmgadījumi saistībā ar vērtēšanu izglītības iestādē?

Saturiskie temati:

1. Četras būtiskas vadītāja lomas. (8h – Inese Paidere)

2. Aktuālie tieksiskie jautājumi izglītības iestādes vadītāja darbā, tai skaitā komunikācija ar vecākiem un vērtēšana (8h – Juris Zīvarts)

Reģistrācija kursiem – https://docs.google.com/forms/d/1GCaAGuJTyQk21Wh-YlLuZfNfSgVlV_bbcAYU5BBd_v8/

16h

Inese Paidere,

Balvu Valsts ģimnāzijas direktore

 

Juris Zīvarts,

IKVD Uzraudzības departamenta direktors

 

 

 

Maksa par kursiem:

150 euro + PVN

(samaksā ietilpst kafijas pauzes un mācību materiāli)