Vitae.lv

Jaunumi

Kursi par audzināšanas jautājumiem

Kursi par audzināšanas jautājumiem

Kursi par audzināšanas jautājumiem

Pedagogu profesionālā pilnveide

KURSI PAR AUDZINĀŠANAS JAUTĀJUMIEM

6 akadēmiskās stundas

Programmas nosaukums: “Audzināšanas un mācību procesa vienotas pieejas pamatprincipi mūsdienu skolā”

(programma saskaņota, RIIMC saskaņojuma Nr.RIMC-19-102, dalībnieki saņem apliecības)

Laiks: 22. un 23.septembrī 16.00 – 18.00

Vieta: tiešsaiste, Zoom platformā. Piekļuves saiti nodarbībai saņemsiet nodarbības dienas rītā plkst. 8:00 

Galvenās tēmas:

  1. Mācību un audzināšanas procesa vienotība lietpratības pieejas īstenošanā, audzināšanas vadlīniju kontekstā (MK noteikumi Nr. 480).
  2. Dažādu pieeju īstenošana audzināšanā – kultūras un tradīciju pārmantošanas pieeja, rakstura izglītības pieeja, ieradumu veidošanas pieeja.
  3. Pilsoniskās audzināšanas struktūrmodelis Latvijā, tradicionālā un aktīvā pilsoniskuma pieeja.
  4. Pedagogam nepieciešamās prasmes, īstenojot sadarbību un līdzdalību izglītības procesā, pieņemot šī brīža dzīves izaicinājumus.
  5. Praktiski piemēri un instrumenti skolotāja ikdienas darbam, izmantojot neformālās izglītības metodes.

Kursu vadītāja: Ineta Lāce-Sējāne, Cēsu Pilsētas vidusskolas skolotāja, direktores vietniece, Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae” lektore

MAKSA PAR KURSIEM:

30.00 EUR 

Ja no vienas izglītības iestādes piedalās divi vai vairāki dalībnieki – 10% atlaide katram dalībniekam. 

Maksājumu lūdzam veikt ar bankas pārskaitījumu.

Rekvizīti:

Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae”

Reģ.Nr.: 40008245551

Konta Nr: LV84HABA0551044487167

Maksājuma uzdevumā OBLIGĀTI norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu un NODARBĪBAS KODU: AUDZ3

Maksājuma uzdevuma piemērs: JĀNIS BĒRZIŅŠ, AUDZ3

PIETEIKŠANĀS: https://forms.gle/S7seZhFUVwHu5Na58