Vitae.lv

AUDZINĀŠANAS KURSI

AUDZINĀŠANAS KURSI

AUDZINĀŠANAS KURSI

6 akadēmiskās stundas

“Audzināšanas un mācību procesa vienotas pieejas pamatprincipi kompetenču pieejā balstītā mācību stundā”

Laiks: 2022.gada 27.un 28.aprīlis no plkst. 16.30 līdz 18.45 

Kursu saturs:

 1.   Audzināšanas būtība mūsdienu izglītībā un mācību stundā
 • Dažādu pieeju īstenošana audzināšanā – kultūras un tradīciju pārmantošanas pieeja, rakstura izglītības pieeja, ieradumu veidošanas pieeja;
 • Audzināšanas un mācību procesa vienotas pieejas pamatprincipi kompetenču pieejā balstītā mācību stundā;
 • Pilsoniskās audzināšanas struktūrmodelis Latvijā, tradicionālā un aktīvā pilsoniskuma pieeja, pilsoniskās līdzdalības pieredzes veidošana mācību stundā;
 • Praktiski paņēmieni mācību stundā ar audzināšanas elementiem.

 

 1.   Klasvadības stratēģijas, kas veicina labvēlīgu mācību vidi un skolēnu motivāciju aktīvai darbībai
 • Klasvadības koncepcija mūsdienās;
 • Efektīvas klasvadības mērķis un stratēģijas;
 • Pedagoga profesionālās kompetences un personības iezīmes;
 • Daudzveidīgas metodes un dažādi motivēšanas instrumenti;
 • Preventīvi un korektīvi paņēmieni sekmīgai stundas norisei.

 

Kursu vadītājas: 

Ineta Lāce-Sējāne, Cēsu Pilsētas vidusskolas skolotāja, direktores vietniece, Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae” lektore

Daiga Čerikova, Rīgas Juglas vidusskolas angļu valodas skolotāja

Samaksa:

 • Piesakoties un veicot maksājumu līdz 20.aprīlim, dalības maksa 30 EUR
 • Veicot maksājumu sākot ar 21.aprīli, dalības maksa 40 EUR
 • Ja no vienas izglītības iestādes piedalās desmit vai vairāk dalībnieki, katram: 25 EUR 

Maksājumu lūdzam veikt ar bankas pārskaitījumu.

Rekvizīti:

Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae”

Reģ.Nr.: 40008245551

Konta Nr: LV84HABA0551044487167

Maksājuma uzdevumā OBLIGĀTI norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu un NODARBĪBAS KODU: AUDZKURSI

PIETEIKŠANĀShttps://forms.gle/DnGbuVaLyrxUtsbg8

Kursi notiks platformā Zoom, saite dalībai kursos tiek nosūtīta kursu dienā plkst.8.00 uz reģistrācijas anketā norādīto e-pastu.

Apliecības par 6 akadēmisko stundu profesionālo pilnveidi tiks nosūtītas 30 dienu laikā uz reģistrācijas anketā norādīto izglītības iestādes adresi. 

Visa informācija, rakstot uz e – pastu:  vitae.kursi@gmail.com