Vitae.lv

Atgriezeniskās saites sniegšana un saņemšana

Atgriezeniskās saites sniegšana un saņemšana

Atgriezeniskās saites sniegšana un saņemšana

VADĪTĀJU KLUBS

Izglītības kvalitātes dienests sadarbībā ar Mūžizglītības un kultūras institūtu “Vitae” piedāvā 6 akadēmisko stundu pedagogu profesionālās pilnveides kursus – Izglītības iestādes vadītāja un vadītāja vietnieka profesionālā darbība, sniedzot un saņemot atgriezenisko saiti

2022.gada 15.novembris
Laiks: 12.00 – 16.30
Mērķauditorija: izglītības iestāžu vadītāji, vietnieki

Kursu saturs:

Atgriezeniskās saites sniegšana un saņemšana izglītības iestādes vadītāja profesionālajā darbībā;
Izglītības iestādes vadītāja īstenota atgriezeniskās saites sniegšana pēc mācību stundas / nodarbības vērošanas, tai skaitā īstenojot datu ieguvi izglītības kvalitātes izvērtēšanai;
Atbildes uz dalībnieku uzdotajiem jautājumiem par izglītības iestāžu darbības tiesiskajiem aspektiem.

Kursu vadītāji:

Rolands Ozols, Izglītības kvalitātes valsts dienesta Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktors;
Iveta Dziedātāja, Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae” valdes priekšsēdētāja un Izglītības kvalitātes valsts dienesta akreditācijas ekspertu komisijas vadītāja;
Ivans Jānis Mihailovs, Izglītības kvalitātes valsts dienesta Licencēšanas un reģistru departamenta direktora vietnieks.

Dalības maksa: 40 EUR + PVN (48,40 EUR)

Maksājumu lūdzu veikt ar pārskaitījumu uz norādītajiem rekvizītiem:

Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae”
Reģ.Nr.: 40008245551
Konta Nr: LV84HABA0551044487167

Maksājuma uzdevumā OBLIGĀTI norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu un KODU – VaditajuKlubs

Reģistrācija: https://forms.gle/GsFGGyF5S7ZiwpMW7

E-pasts un tālrunis jautājumiem un saziņai:
vitae.kursi@gmail.com
+371 29179865